«  2011

...

· Parade van Plannen

In gesprek over tijdelijke gebiedsontwikkeling, Spoorzone Delft

december 2011

Parade van Plannen

· Tussentijd biedt ruimte voor innovatie

Artikel voor webmagazine Ruimtevolk

november 2011

Tussentijd biedt ruimte voor innovatie

· Leren van de Balkan

Artikel voor Archined over organische gebiedsontwikkeling

november 2011

Leren van de Balkan

· Internationale Biennale Leegstand en Herbestemming

Onderzoekslab Winkel Weg

oktober 2011

Internationale Biennale Leegstand en Herbestemming

· De tijdelijke stad als creatief experiment

Debat over tussentijd tijdens de Dutch Design Week

oktober 2011

De tijdelijke stad als creatief experiment

· De Tussentijd

Essay i.h.k.v. De Dutch Design Week

oktober 2011

De Tussentijd

· Ontwikkelend beheer, tijd als instrument voor waardeontwikkeling

Artikel in tijdschrift Oase

oktober 2011

Ontwikkelend beheer, tijd als instrument voor waardeontwikkeling

· =MEER

Jurering Innovatieprijs voor cocreatie en innovatie

september 2011

=MEER

· Experts in het lokale

Presentatie en moderatie tijdens AiR-meeting

september 2011

Experts in het lokale

· Transform, herbestemming kantoorgebouwen

Ontwerpproject aan de Willem de Kooning Academie

september 2011

Transform, herbestemming kantoorgebouwen

· Buurtnatuur

Vergroenen van een wijk d.m.v. zelforganisatie

augustus 2011

Buurtnatuur

· Bijdetijd

Wijkontwikkelingsvisie 2.0

juni 2011

Bijdetijd

· Ruimte in de Tussentijd

Presentatie bij Pecha Kucha Night Rotterdam, 23 juni 2011

juni 2011

Ruimte in de Tussentijd

· Tussentijd Ontwerp Expositie

Organisatie Expo Ontwerpproject WdKA

juni 2011

Tussentijd Ontwerp Expositie

· Printroom

Boekpresentatie

mei 2011

Printroom

· Tussentijd Ontwerpatelier

Educatief project aan de WDKA, Hogeschool Rotterdam

maart 2011

Tussentijd Ontwerpatelier

· Shifting Space 2020

Organisatie presentatie potenties herbestemming kantoorgebouw

januari 2011

Shifting Space 2020