«  zelforganisatie

Het in eigen beheer nemen van de gebouwde omgeving maakt deze specifieker, gevarieerder en persoonlijker. In de zelforganiatie projecten waar Iris Schutten bij betrokken is is vaak sprake van architectuur zonder "eindbeeld". Projecten zijn te zien als kaders die vrijheid bieden aan eindgebruikers. Het gebouw fungeert dan als gereedschap om de eigen omgeving vorm te geven.

· Torre David. Informal vertical communities

Boekrecensie in magazine S+RO

juli 2013

Torre David. Informal vertical communities

· DIY City Talkshow, the eighties revisited?

Organisatie talkhow in Amsterdam ZO, voor H-lab

april 2013

DIY City Talkshow, the eighties revisited?

· Groen Schoolplein Basisschool Prinsenhaghe

Workshop en ontwerp

maart 2012

Groen Schoolplein Basisschool Prinsenhaghe

· Buurtnatuur

Vergroenen van een wijk d.m.v. zelforganisatie

augustus 2011

Buurtnatuur

· Een kader dat vrijheid biedt

Interview in publicatie: Pitch!

november 2008

Een kader dat vrijheid biedt

· Participatieve transformatieprocessen

Organisatie lezing door Mathias Heyden

oktober 2008

Participatieve transformatieprocessen

· Uilebomen

Ontwerp: Schoolgebouw wordt multifunctioneel cultuurgebouw

december 2006

Uilebomen

· Skatepark Amsterdam

Ontwerp en bouw Skatebaan in voormalige havenloods

december 2004

Skatepark Amsterdam

· Grote Pyr

Monumentaal schoolgebouw wordt ecologisch woon-werkcomplex

februari 2004

Grote Pyr

· NDSM terrein

Scheepswerf wordt Vrijplaats voor Kunst en Cultuur

november 1999

NDSM terrein