«  stedelijke ontwikkeling

Studio Iris Schutten adviseert, ontwerpt en ontwikkelt projecten waarbij het gaat om de transformatie van de bestaande stad, buurt of gebouw. Nieuwe inzichten omtrent ontwikkelend beheer, zelforganisatie en duurzaamheid zijn daarbij leidend. De transfomatie van de bestaande gebouwde omgeving vraagt om een integrale aanpak waarbij onder meer sociale, juridische en economische aspecten mee ontworpen worden. Ontwerpen is dan niet alleen gebouwen of wijken maken, maar ook situaties creëren.

· Tijd(elijkheid)

Masterclass voor de Stad.Academie

april 2014

Tijd(elijkheid)

· Themanummer Blue Economy

Redactie tijdschrift S+RO

december 2013

Themanummer Blue Economy

· Tijdelijkheid #2: Next step?

Pakhuis de Zwijger: Van tijdelijkheid naar transitie en transformatie.

september 2013

Tijdelijkheid #2: Next step?

· Ruimte voor Dynamiek

Pop-up Expo H-lab in Heesterveld, Amsterdam

september 2013

Ruimte voor Dynamiek

· De winst van het niet-bouwen

Startsymposium in De Singel in Antwerpen, 28 mei 2013

mei 2013

De winst van het niet-bouwen

· Architectuur van de tussentijd

H-lab in de Architect

mei 2013

Architectuur van de tussentijd

· DIY City Talkshow, the eighties revisited?

Organisatie talkhow in Amsterdam ZO, voor H-lab

april 2013

DIY City Talkshow, the eighties revisited?

· Nieuwe Condities

Onderzoek naar adaptief vastgoed

maart 2013

Nieuwe Condities

· Pauzestreken

Publicatie van onderzoek naar pauzelandschappen in Deventer

januari 2013

Pauzestreken

· Hiphop City Talkshow

Organisatie H-LAB, Programma over stedelijke transformatie

december 2012

Hiphop City Talkshow

· Tussentijd in Heesterveld

Artikel over ontwikkelend beheer voor Architectuur Lokaal

november 2012

Tussentijd in Heesterveld

· Essays Toekomst van de Stad

Publicatie artikel Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

augustus 2012

Essays Toekomst van de Stad

· H-LAB

Architeconisch experiment en cultureel programma in Heesterveld, Amsterdam ZO

augustus 2012

H-LAB

· Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening

Curator voor Ruimtevolk Expeditie 29-11-2012

juli 2012

Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening

· De ontwikkelkracht van tijdelijk ruimtegebruik

Artikel in BALKAN IN DE POLDER, naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?

juli 2012

De ontwikkelkracht van tijdelijk ruimtegebruik

· Themanummer over Tussentijd

Redactie voor tijdschrift S+RO, 28 april 2012

april 2012

Themanummer over Tussentijd

· The Economics of Beauty

Column voor de Economic Development Board of Rotterdam

april 2012

The Economics of Beauty

· Faciliterende Stedenbouw

Artikel n.a.v Haagse Havens, onderdeel van de 5e IABR: Making City

april 2012

Faciliterende Stedenbouw

· Urban Wasteland Remix

Interventie in de stad tijdens manifestatie ZigZagCity

maart 2012

Urban Wasteland Remix

· Berlijn aan de Maas

Educatie: ontwerpproject aan de Willem de Kooning Academie

februari 2012

Berlijn aan de Maas

· Tussentijd biedt ruimte voor innovatie

Artikel voor webmagazine Ruimtevolk

november 2011

Tussentijd biedt ruimte voor innovatie

· Internationale Biennale Leegstand en Herbestemming

Onderzoekslab Winkel Weg

oktober 2011

Internationale Biennale Leegstand en Herbestemming

· De Tussentijd

Essay i.h.k.v. De Dutch Design Week

oktober 2011

De Tussentijd

· Ontwikkelend beheer, tijd als instrument voor waardeontwikkeling

Artikel in tijdschrift Oase

oktober 2011

Ontwikkelend beheer, tijd als instrument voor waardeontwikkeling

· Buurtnatuur

Vergroenen van een wijk d.m.v. zelforganisatie

augustus 2011

Buurtnatuur

· Bijdetijd

Wijkontwikkelingsvisie 2.0

juni 2011

Bijdetijd

· Printroom

Boekpresentatie

mei 2011

Printroom

· Bijeenkomst 'Tussentijd in Ontwikkeling'

Oprichting kennisplatform over stedelijke ontwikkeling in de tussentijd

april 2011

Bijeenkomst 'Tussentijd in Ontwikkeling'

· Tussentijd Ontwerpatelier

Educatief project aan de WDKA, Hogeschool Rotterdam

maart 2011

Tussentijd Ontwerpatelier

· LOKO in Town

Lezing over kansen in tijden van leegstand

december 2010

LOKO in Town

· ADHD #3: Ongevraagd advies

In gesprek over leegstand met Erik Pasveer, DSO Den Haag

november 2010

ADHD #3: Ongevraagd advies

· Free Architecture Surf Terrain in Scheveningen

Artikel over ontwikkelend beheer in de tussentijd

september 2010

Free Architecture Surf Terrain in Scheveningen

· Connected City & Public Space

Presentatie over interventies in het publieke domein als katalysatoren.

augustus 2010

Connected City & Public Space

· Under Construction, Pionieren in de tussentijd

Plan van aanpak t.b.v. cultureel experiment in Transvaal, Den Haag

juli 2010

Under Construction, Pionieren in de tussentijd

· Zaaien op beton, experimenteren met tijdelijke invullingen

Lezing tijdens symposium in Gent

juli 2010

Zaaien op beton, experimenteren met tijdelijke invullingen

· Leegstandswaaier, leegstand in kaart gebracht

publicatie i.h.k.v. tour De Lege Stad tijdens de Dag voor de Architectuur

juni 2010

Leegstandswaaier, leegstand in kaart gebracht

· Van tussentijd naar ontwikkelend beheer

Artikel voor Archined, 10 juni 2010

juni 2010

Van tussentijd naar ontwikkelend beheer

· De lege stad

Organisatie van thematische tour tijdens de Dag van de Architectuur

juni 2010

De lege stad

· CASA avond Tijdelijke Ordening

Lezing over creatieve invullingen van de stad in transitie

mei 2010

CASA avond Tijdelijke Ordening

· Stedelijke transformatie in de tussentijd

Redactie en teksten voor publicatie bij SUN Trancity

april 2010

Stedelijke transformatie in de tussentijd

· Quickscan Stedenbouw

Artikkel over Tussentijd

maart 2010

Quickscan Stedenbouw

· Ruimte nemen, Ruimte geven, Ruimte maken

Workshop over de positie van jongeren in gebiedsontwikkeling

maart 2010

Ruimte nemen, Ruimte geven, Ruimte maken

· Artikel over Freestyle Space

Architectuur Agenda Rotterdam

december 2009

Artikel over Freestyle Space

· Ruimte maken, ruimte krijgen

Deelname aan publiek gesprek YOUR CITY Jongeren maken Zuid

november 2009

Ruimte maken, ruimte krijgen

Een liefdesverklaring aan de stad zoals die is

· Slow City

Ontwerp ontwikkelingsstrategie bestaande stadswijk

maart 2009

Slow City

· Transformatie van stadswijken

Organisatie workshop en expertmeeting, o.l.v. Chris Keulemans

oktober 2008

Transformatie van stadswijken

· CC:TRANSVAAL

Conceptontwikkeling Cultureel Handelshuis

maart 2008

CC:TRANSVAAL

· Openbare ruimte op niveau

Concept ontwerp 1 km hoogbouw

november 2006

Openbare ruimte op niveau

· Plug & play

Ontwerp: Braakliggende terreinen worden “parken in beweging”

augustus 2005

Plug & play

· M3

Stedelijke restruimtes worden atelier

juli 2001

M3

· NDSM terrein

Scheepswerf wordt Vrijplaats voor Kunst en Cultuur

november 1999

NDSM terrein

· Wonen boven winkels

ontwerpend onderzoek naar verdichting zonder nieuwbouw

november 1998

Wonen boven winkels