«  stedelijke ontwikkeling

Studio Iris Schutten adviseert, ontwerpt en ontwikkelt projecten waarbij het gaat om de transformatie van de bestaande stad, buurt of gebouw. Nieuwe inzichten omtrent ontwikkelend beheer, zelforganisatie en tussentijd zijn daarbij leidend. De transfomatie van de bestaande gebouwde omgeving vraagt om een integrale aanpak waarbij onder meer sociale, juridische en economische aspecten mee ontworpen worden. Ontwerpen is dan niet alleen gebouwen of wijken maken, maar ook situaties creëren.

· Nieuwe Condities

Onderzoek naar financierings- en organisatieconstructies voor adaptief vastgoed

maart 2013

Nieuwe Condities

· Pauzestreken

Publicatie van onderzoek naar pauzelandschappen in Deventer

januari 2013

Pauzestreken

· Essays Toekomst van de Stad

Publicatie artikel Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

augustus 2012

Essays Toekomst van de Stad

· H-LAB

Architeconisch experiment en cultureel programma in Heesterveld, Amsterdam ZO

augustus 2012

H-LAB

· Themanummer over Tussentijd

Redactie voor tijdschrift S+RO, 28 april 2012

april 2012

Themanummer over Tussentijd

· Faciliterende Stedenbouw

Artikel n.a.v Haagse Havens, onderdeel van de 5e IABR: Making City

april 2012

Faciliterende Stedenbouw

· Urban Wasteland Remix

Interventie in de stad tijdens manifestatie ZigZagCity

maart 2012

Urban Wasteland Remix

· Berlijn aan de Maas

Educatie: ontwerpproject aan de Willem de Kooning Academie

februari 2012

Berlijn aan de Maas

· Tussentijd biedt ruimte voor innovatie

Artikel voor webmagazine Ruimtevolk

november 2011

Tussentijd biedt ruimte voor innovatie

· Internationale Biennale Leegstand en Herbestemming

Onderzoekslab Winkel Weg

oktober 2011

Internationale Biennale Leegstand en Herbestemming

· Bijdetijd

Wijkontwikkelingsvisie 2.0

juni 2011

Bijdetijd

· Under Construction, Pionieren in de tussentijd

Plan van aanpak t.b.v. cultureel experiment in Transvaal, Den Haag

juli 2010

Under Construction, Pionieren in de tussentijd

· Ruimte maken, ruimte krijgen

Deelname aan publiek gesprek ‘YOUR CITY Jongeren maken Zuid’

november 2009

Ruimte maken, ruimte krijgen

Een liefdesverklaring aan de stad zoals die is

· Slow City

Ontwerp ontwikkelingsstrategie bestaande stadswijk

maart 2009

Slow City

· Transformatie van stadswijken

Organisatie workshop en expertmeeting, o.l.v. Chris Keulemans

oktober 2008

Transformatie van stadswijken

· CC:TRANSVAAL

Conceptontwikkeling Cultureel Handelshuis

maart 2008

CC:TRANSVAAL

· Openbare ruimte op niveau

Concept ontwerp 1 km hoogbouw

november 2006

Openbare ruimte op niveau

· Plug & play

Ontwerp: Braakliggende terreinen worden “parken in beweging”

augustus 2005

Plug & play

· M3

Stedelijke restruimtes worden atelier

juli 2001

M3

· NDSM terrein

Scheepswerf wordt Vrijplaats voor Kunst en Cultuur

november 1999

NDSM terrein

· Wonen boven winkels

ontwerpend onderzoek naar verdichting zonder nieuwbouw

november 1998

Wonen boven winkels