«  stadscartografie

Meer en meer is de bestaande stad uitgangspunt van stedenbouw. Dat maakt cartografie van het bestaande tot een belangrijk onderdeel van ontwerpen. Iris Schutten heeft oog voor 'de ongeziene stad' zoals stedelijke restruimtes of onbedoeld gebruik van de openbare ruimte. Zij legt deze ongeziene stad bloot en geeft aan welke potenties de ongeziene stad in zich draagt ten aanzien van het beleid en ontwerp van de gebouwde omgeving. Dit leidt tot een gevarieerder, specifieker en gelaagder gebouwde omgeving.

· Exposium Culture of Control

Expeditie, symposium en expositie in Den Haag

november 2015

Exposium Culture of Control

· City Tracks: Don't mind the map

Lezing tijdens conferentie 21 mei 2012

mei 2012

City Tracks: Don't mind the map

· Faciliterende Stedenbouw

Artikel n.a.v Haagse Havens, onderdeel van de 5e IABR: Making City

april 2012

Faciliterende Stedenbouw

· Experts in het lokale

Presentatie en moderatie tijdens AiR-meeting

september 2011

Experts in het lokale

· Leegstandswaaier, leegstand in kaart gebracht

publicatie i.h.k.v. tour De Lege Stad tijdens de Dag voor de Architectuur

juni 2010

Leegstandswaaier, leegstand in kaart gebracht

· De lege stad

Organisatie van thematische tour tijdens de Dag van de Architectuur

juni 2010

De lege stad

· Artikel over Freestyle Space

Architectuur Agenda Rotterdam

december 2009

Artikel over Freestyle Space

· Quick scan Freestyle Space

Freestyle sports in Rotterdam in kaart

november 2009

Quick scan Freestyle Space

· Slooplandschap

Organisatie themabijeenkomst i.h.k.v. ‘Laboratorium voor de Tussentijd’ van Hotel Transvaal

maart 2008

Slooplandschap

· De achterkant van het gebruik

Artikel voor Het GROOT Rotterdams Bruggenboek

april 2005

De achterkant van het gebruik

· Verborgen stad

Artikel voor het boek “Easy City, Interventies in een verscheurde stad”

april 2005

Verborgen stad