«  concept & organisatie

Iris Schutten heeft meer dan 20 jaar ervaring met het ontwikkelen en organiseren van projecten, programma's en publicaties aangaande stad, gebouw, openbare ruimte, duurzaamheid, kunst en voedsel. Met deze projecten, boeken, lezingen, excursies en debatten kantelt zij de blik op de stad, stedelijke ontwikkeling en samenleving. Hierdoor worden nieuwe realiteiten voorstelbaar en het discour gevoed.

· Langebeesten Energiek

Bestuur van lokale energie cooperatie

maart 2018

Langebeesten Energiek

· Lieverfris

Levende limonades in en rond Den Haag

september 2017

Lieverfris

· Exposium Culture of Control

Expeditie, symposium en expositie in Den Haag

november 2015

Exposium Culture of Control

· Between Realities

Prague Quadrennial on Performance Design and Space 2015

juni 2015

Between Realities

· Beyond Social

Lectures investigating Social Arts and Design / WdKA

september 2014

Beyond Social

· Zicht op Rotterdam

Workshop over de improviserende stad

augustus 2014

Zicht op Rotterdam

· What Design Can Do

Concept & organisation Breakout Session with WdKA

april 2014

What Design Can Do

· Ruimte voor Dynamiek

Pop-up Expo H-lab in Heesterveld, Amsterdam

september 2013

Ruimte voor Dynamiek

· Website Tussentijd in Ontwikkeling online!

Website van het landelijk platform van experts rondom tussentijd

mei 2013

Website Tussentijd in Ontwikkeling online!

· DIY City Talkshow, the eighties revisited?

Organisatie talkhow in Amsterdam ZO, voor H-lab

april 2013

DIY City Talkshow, the eighties revisited?

· Nieuwe Condities

Onderzoek naar adaptief vastgoed

maart 2013

Nieuwe Condities

· Reset City Talkshow

Organisatie H-LAB, programma over stedelijke transformatie

maart 2013

Reset City Talkshow

· H-LAB

Architeconisch experiment en cultureel programma in Heesterveld, Amsterdam ZO

augustus 2012

H-LAB

· Groen Schoolplein Basisschool Prinsenhaghe

Workshop en ontwerp

maart 2012

Groen Schoolplein Basisschool Prinsenhaghe

· Urban Wasteland Remix

Interventie in de stad tijdens manifestatie ZigZagCity

maart 2012

Urban Wasteland Remix

· Buurtnatuur

Vergroenen van een wijk d.m.v. zelforganisatie

augustus 2011

Buurtnatuur

· Bijdetijd

Wijkontwikkelingsvisie 2.0

juni 2011

Bijdetijd

· Tussentijd Ontwerp Expositie

Organisatie Expo Ontwerpproject WdKA

juni 2011

Tussentijd Ontwerp Expositie

· Bijeenkomst 'Tussentijd in Ontwikkeling'

Oprichting kennisplatform over stedelijke ontwikkeling in de tussentijd

april 2011

Bijeenkomst 'Tussentijd in Ontwikkeling'

· Shifting Space 2020

Organisatie presentatie potenties herbestemming kantoorgebouw

januari 2011

Shifting Space 2020

· De lege stad

Organisatie van thematische tour tijdens de Dag van de Architectuur

juni 2010

De lege stad

· Symposium Stedelijke transformatie in de tussentijd

organisatie landelijk symposium

oktober 2009

Symposium Stedelijke transformatie in de tussentijd

· Het Departement voor Tijdelijke Ordening

Organisatie themabijeenkomst op 18 juni 2009

juni 2009

Het Departement voor Tijdelijke Ordening

· Open Source Coöperatie

Organisatie themabijeenkomst 28 mei 2009

mei 2009

Open Source Coöperatie

· TOP, Tijdelijke Ondernemings Plaats

Organsiatie themabijeenkomst in het kader van het laboratorium voor de Tussentijd

mei 2009

TOP, Tijdelijke Ondernemings Plaats

· Ambassade voor de Tussentijd

Organisatie themabijeenkomst met Stealth Unlimited en architect Iris de Kievith

april 2009

Ambassade voor de Tussentijd

· Participatieve transformatieprocessen

Organisatie lezing door Mathias Heyden

oktober 2008

Participatieve transformatieprocessen

· Informeel gebruik

Organisatie themabijeenkomst met Ergün Erkoçu van CONCEPT 0031

juli 2008

Informeel gebruik

· (De stad) tussen mon-arch en an-arch

Organisatie themabijeenkomst met ZUS (Zones Urbaines Sensibles)

mei 2008

(De stad) tussen mon-arch en an-arch

· Slooplandschap

Organisatie themabijeenkomst i.h.k.v. ‘Laboratorium voor de Tussentijd’ van Hotel Transvaal

maart 2008

Slooplandschap

· Expertmeeting Concepten voor de Tussentijd

Organisiatie Expertmeeting o.l.v. Chris Keulemans in het Nutshuis, Den Haag

februari 2008

Expertmeeting Concepten voor de Tussentijd

· lezing Klaus Overmeyer

Organisatie Lezing & Debat o.l.v. Chris Keulemans, in Stroom, Den Haag

februari 2008

lezing Klaus Overmeyer

· Onbepaalde ruimte & Schizofrenie van stedelijke toekomstvisies

Organisatie Themabijeenkomst 17 januari 2008

januari 2008

Onbepaalde ruimte & Schizofrenie van stedelijke toekomstvisies

· Autonië

Organisatie themabijeenkomst 15 november 2007

november 2007

Autonië

· Mapping

Organisatie Workshop, lezing en expertmeeting Den Haag 5 - 8 juni 2007

juni 2007

Mapping

· Laboratorium voor de Tussentijd

Concept en organisatie mutidisciplinaire denktank

januari 2007

Laboratorium voor de Tussentijd

· Apetizer

Kunstproject: Een prikkeling van de zinnen

mei 2006

Apetizer

· City City Bang Bang

Projectleiding groepstentoonstelling rondom openbare ruimte

december 2004

City City Bang Bang

· Interfering

Samenstelling en redactie van publicatie over contextuele ingrepen in de stedelijke openbare ruimte

maart 2004

Interfering

· Stroomtravel

Stadswandeling langs verborgen achter-, onder- en bovenkanten.

maart 2002

Stroomtravel

· Wilder wonen verder bouwen

Samenstelling en redactie van publicatie over cascobouw en zelfbeheer

juli 1999

Wilder wonen verder bouwen

· Verborgen stad expo

Kunstmanifestatie in de Miefabriek

juni 1999

Verborgen stad expo