«  Leegstandswaaier, leegstand in kaart gebracht

publicatie i.h.k.v. tour De Lege Stad tijdens de Dag voor de Architectuur

Het gebruik van de stad stad verandert met de tijd. Gebouwen veranderen van functie of komen leeg te staan. De leegstand van de bestaande stad is groter dan de meeste mensen denken. Denk aan prachtige leegstaande kerken, idyllische brugwachtershuizen, leegstaande kantoren en ondefinieerbare ruimten boven de winkels in de binnenstad. Hergebruik van deze waardevolle ruimten is wenselijk, de stedelijke opgave van de toekomst ligt in de transformatie van de bestaande stad.

stedelijke ontwikkeling, nieuws, 2010, stadscartografie, publicaties & lezingen, tussentijd  ]


Leegstand is lang niet altijd negatief. De wenselijke leegstand van gebouwen, frictie-leegstand, zorgt juist voor beweging, voor verschuiving: beweging van en naar een nieuwe woning, betrekken van een kantoorgebouw en huisvesten van nieuwe (tijdelijke) functies in een wijk. Echter, aanhoudende leegstand zonder dat zich een duidelijk nieuwe functie aandient, structurele leegstand, heeft een negatief effect. Het heeft consequenties voor de directe omgeving en beïnvloedt ons economisch, ruimtelijk en functioneel stelsel. Daarnaast kan men zich afvragen hoe Haagse nieuwbouwplannen zich verhouden tot het herbergend vermogen van reeds bestaande, potentievolle gebouwen die leeg staan in de stad? Met kleine ingrepen, zowel beleidsmatig als bouwkundig, maar wellicht nog het belangrijkste, met een verandering in mentaliteit, veranderen deze lege hulzen in plekken vol energie in de stad!

Leegstand is van heel diverse aard. Er zijn verschillende types leegstand met elk hun eigen verhaal, verklaring, geschiedenis en mogelijkheden. Deze lege stad-waaier brengt de meest in het oog springende verschillende soorten leegstand, potenties en struikelblokken globaal in kaart. Een gedegen overzicht van de Lege Stad ontbreekt echter vooralsnog. Daar dient verandering in dient te komen, hier ligt immers een grote kans voor het intensiveren, verduurzamen en verlevendigen van de stad. De laatste jaren is men meer en meer bezig is met het langer gebruiken en recyclen van bestaande producten. Internet-ruil-sites als Marktplaats, Sellgo, Ebay en Tweedehands.nl zijn een paar van de meest bezochte internetpagina`s in Nederland. Design en mode richten zich meer en meer op het inventief hergebruiken van afgedankte producten en materiaal. Nu de stad nog!

(tekst: inleiding publicatie Leegstandswaaier)

Cihan Bugdaçi, Gentleman, architecture - real estate - theory
Iris Schutten, architect/publicist Studio Iris Schutten

gepubliceerd op: 29 juni 2010