«  Connected City & Public Space

Presentatie over interventies in het publieke domein als katalysatoren.

Laten we breken met de gedachte dat stedelijke transformaties zich van groot naar klein moeten ontwikkelen. Iris Schutten laat zien wat interventies in het publieke domein kunnen betekenen voor de ontwikkeling van een wijk: van klein naar groot.

ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, 2010, publicaties & lezingen, tussentijd  ]

Publieke ruimte is dermate belangrijk voor de succesvolle transformatie van een stedelijk gebied, dat het nadenken over, het initiëren van en het ruimte geven aan ingrepen in het publieke domein vanaf het begin parallel moeten lopen met de verdere planontwikkelingen. Hiermee kan tevens worden voorkomen dat het gebied in een passieve, afwachtende positie komt. Aan de hand van de projecten Hotel Transvaal, Het Laboratorium voor de Tussentijd en Slow City laat Iris Schutten zien dat een nieuwe manier van kijken en interveniëren leidt tot een nieuwe methodiek van stadsontwikkeling.


Sprekers:

Prof. Tony Fretton, Heike Löhmann, Pieter Klomp, Kees Diepeveen, Harry van den Berg, Iris Schutten, Allard Jolles, prof. Tjeerd Dijkstra, prof Robert Tavernor, prof. Fransisco Sanin en prof. em. Thomas Sieverts.

Maandag 20 september 2010, Kromhouthal, Amsterdam Noord.
Meer informatie: www.noordpubliek.nl

gepubliceerd op: 9 augustus 2010