«  Parade van Plannen

In gesprek over tijdelijke gebiedsontwikkeling, Spoorzone Delft

De gebiedsontwikkeling rondom station Delft stagneert, het oude station is ondertussen omringd door een zee van kaalslag. Hoe nu verder? Voor het gebruik van de braakliggende terreinen zijn bij de Werkplaats voor de Tussentijd veertig plannen ingediend. Op woensdag 21 december passeren alle ideeën de revue. Wat is de samenhang tussen de plannen? En wat zijn de kansen en aandachtspunten voor tijdelijke gebiedsontwikkeling?

nieuws, openbare ruimte, publicaties & lezingen, tussentijd, 2011  ]

De start van Gebruik de Lege Ruimte was een oproep voor plannen die vanaf 2014 tijdelijk een inspirerende en uitnodigende invulling kunnen geven aan het spoorzone
gebied. Door verschillende groepen mensen uit de stad en daarbuiten is hier met ruim veertig kleine en grote ideeën gehoor aan gegeven. Deze opbrengst en het enthousiasme dat het project teweeg brengt is een eerste bemoedigend resultaat voor de tijdelijke gebiedsontwikkeling van de Spoorzone Delft.

Op woensdag 21 december maken we in TOP Delft met een Parade van plannen de balans op van de eerste periode in Gebruik de Lege Ruimte. We nodigen u van harte uit om hier bij aanwezig te zijn. Tijdens deze avond passeren alle ideeën en voorstellen kort de revue. Daarna worden de samenhang tussen de plannen, de kansen en aandachtspunten voor uitvoering ervan in relatie tot de tijdelijke
gebiedsontwikkeling besproken. Dit gebeurt met medewerking van onder andere Iris Schutten (Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling), Andre Dekker (Observatorium, Rotterdam), Hans Reijnen, Wytze Patijn (stadsbouwmeester Delft) en Bart Jan Kouwenhoven (Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft), onder leiding van Bert van Meggelen (Maatwerk, Rotterdam). Het derde deel van de avond is bestemd voor praktische informatie over het vervolg van Gebruik de Lege Ruimte dat start in
januari 2012.

Parade van plannen van Gebruik de Lege Ruimte vindt plaats op woensdag 21 december 2011, vanaf 20.30 uur in TOP Delft, Hippolytusbuurt 14, Delft. Het definitieve programma staat in de week voorafgaand aan 21 december op de website www.gebruikdelegeruimte.nl.

In verband met het beschikbare aantal plaatsen wordt u vriendelijk verzocht uw komst per e-mail te bevestigen aan Marjan van Gerwen (projectleider GLR): secretariaat@werkplaatsspoorzonedelft.nl.

GEBRUIK DE LEGE RUIMTE Werkplaats voor de tussentijd in Spoorzone Delft, is een initiatief van
Werkplaats Spoorzone Delft en TOP Delft. Het programma wordt inhoudelijk en financieel
ondersteund door het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft en de Gemeente Delft.

gepubliceerd op: 7 december 2011