«  Internationale Biennale Leegstand en Herbestemming

Onderzoekslab Winkel Weg

Krimp, leegstand, verval en economische malaise – het is geen Nederlands probleem, het reikt over de grenzen heen. Resources raken uitgeput, zowel financieel als economisch. Kunnen we tot een Europese reset komen? Iris Schutten neemt als tussentijdexpert deel aan 1 van de onderzoekslaboratoria tijdens deze internationale biennale, van 1 -4 november in Maastricht.

herbestemming, stedelijke ontwikkeling, nieuws, tussentijd, 2011  ]

Ooit een levendige winkelstraat tussen station en centrum Sittard. Inmiddels verkleurt tot een aanloopstraat zoals zo vele in Nederland. De combinatie van mutaties in het winkelgedrag van het publiek en migraties van grootschalige functies veroorzaakt leegstand, waardoor het straatbeeld een wat verloren indruk maakt. Biedt de wat excentrische ligging van de Steenweg nu wellicht nieuwe kansen? En vooral ook: hoe en waar kunnen initiatieven en initiatiefnemers worden aangeboord.


Steenweg gemeente Sittard-Geleen

De onderzoeksvraag is tweeledig:

- economisch >> eigendom, fiscale mogelijkheden leegstand bruikbaar te maken en verbinden van kleine ondernemer/ initiatiefnemer met bestaande winkeliers en ketens.
- ontwerp en organisatie >> wat kan herbestemming bijdragen aan de leefbaarheid, hoe kan leegstand worden ingezet voor sociale verbindingen e.d.

Met onder andere: Pascal Wauben (stadsbouwmeester Sittard-Geleen), Bart Bux (beleidsmedewerker leegstand Sittard Geleen), Gaby Paulissen & Tim Prins (P-EN-M), Iris Schutten, Sabrina Lindemann, Lab4U (een atelier in die winkelstraat), prof. Luuk Boelens (Urban Unlimited), prof. Jo Coenen (maker van masterplan Zitterd Revisited), prof. Piet Eicholtz, Bouweconomie, Peter Hofland (directeur woningcorporatie Woonpunt), Peter Fransman, directeur museum het Domein, Ine Frings (regiodirecteur Prorail) en Jos Vissers (bestuurslid VVE Sittard)

Organisatie: Tim Prins (P-EN-M)
in opdracht van de gemeente Sittard-Geleengepubliceerd op: 21 oktober 2011