«  De Tussentijd

Essay i.h.k.v. De Dutch Design Week

De tussentijd wordt meer en meer geboortegrond voor nieuw en onverwacht gebruik. Het zijn de designers, architecten en representanten van de nieuwe maakindustrie die hierin met interdisciplinaire en informeel georganiseerde activiteiten het voortouw nemen. Zij ruilen daarvoor hun rol als opdrachtnemer in voor die van innovatieve initiator en oefenen zo buiten de grote partijen om invloed uit op de stedelijke ontwikkeling.

ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, publicaties & lezingen, tussentijd, 2011  ]Maandag 24 oktober wordt het essay De Tussentijd uitgegeven tijdens de Dutch Design Week, ter gelegenheid van een debat dat georganiseerd wordt door Alice, Eindhoven.

In het essay wordt ingegaan op

- tussentijdmentaliteit
- innovatie
- economische tussentijd
- kweekkantoren en mobiele stedenbouw
- ontwikkelend beheer
- tussentijdstatus

Dit essay is geschreven i.o.v. Alice, en kan worden opgevraagd door een email te sturen naar info@irisschutten.net

Zie ook Alice

gepubliceerd op: 20 oktober 2011