«  Experts in het lokale

Presentatie en moderatie tijdens AiR-meeting

Deze bijeenkomst focust op het artist-in-residence model dat functioneert als een katalysator voor tijdelijke kunstprojecten waarbinnen het lokale een grote rol speelt. Twee Artist in Residence - programma's (P.A.I.R. & Badgast) hebben los van elkaar een nieuw artist-in-residence model ontwikkeld: een containerformatie van waaruit de gast onderzoek doet naar het veranderend landschap - het rurale landschap in de Noordelijke provincies en het landschap van de zee en kust in Scheveningen. Kan dit model een instrument zijn voor ruimtelijke ordening?

kunst, nieuws, stadscartografie, publicaties & lezingen, zelforganisatie, 2011, social art and design  ]

De containerformatie van Badgast staat in Scheveningen, pal aan zee. De twee containers staan semi-permanent opgesteld en doen dienst als  werk- en verblijfplaats voor gasten uit binnen- en buitenland. Kunstenaars, onderzoekers, schrijvers, componisten en architecten doen er onderzoek naar de zee en de kust. Ook vanuit de containerformatie van PAIR wordt onderzoek gedaan naar de omgeving: het rurale landschap. De containers van PAIR zijn mobiel. Al naar gelang het voorstel van gast en in overleg met de gastheer/ vrouw wordt de formatie ergens in het Noord Nederlandse landschap geplaatst, op een specifieke locatie die wordt onderzocht door de gast.

Badgast en PAIR draaien het traditionele concept van het gastatelier om. De residentie wordt een (semi-)mobiele module. De omgeving wordt een baken. De gast ontwikkelt zich tot expert van het lokale.

De modules van Badgast en PAIR zijn exemplarisch voor dit AiR model, dat voortbouwt op lokale structuren en daar tijdelijk nieuwe structuren in aanbrengt. Diverse disciplines en ( inter-)nationale netwerken worden binnen een artistieke context met elkaar verbonden, zodat de kennis en expertise van het lokale zich op een andere dan gangbare manier kan ontvouwen.

Verschillende expertises en netwerken worden binnen een artistieke context met elkaar verbonden. De kennis en expertise van het lokale ontvouwt zich en neemt positie in binnen een internationale context.

Het programma bestaat uit verschillende presentaties en panel discussies met AiR organisaties, kunstenaars, beleidsmakers en deskundigen op het gebied van kunst, onderzoek en ruimtelijke ordening.Expert meeting AiR: Experts in het lokale. P.A.I.R. ontmoet Badgast
Maandag 19 september, Scheveningen


Programma:
10.00 uur Welkom door Badgast
10.10 uur Introductie van de dag Trans Artists
10.15 uur Introductieronde aanwezigen

10.45 uur  Panel 1: Hoe geven beide organisaties vorm aan dit model artist-in-residence en wat is voor hen de betekenis van deze werkwijze?

Sprekers: Badgast en P.A.I.R.
Panel: Dinanda Luttikhedde, documentairemaker/PAIR gast
Maarten Heijkamp, beeldend kunstenaar/PAIR gast
Hans Jungerius, G.A.N.G., Arnhem
Bram Esser, filosoof/Badgast 2010

11.45 uur Panel 2: Welke mogelijkheden biedt dit model in een breder verband voor partners: overheden, fondsen, bedrijfsleven, in Nederland en daarbuiten?
Spreker: Bert Holvast, voorzitter adviesgroep beleid
Panel: Connie van Driel, Stroom, Den Haag
Mieke Conijn, directeur Kunstenlab, Deventer
Sjaak Langenberg, kunstenaar/Badgast 2010
Jeroen Wester, Stichting Spotart, Sleen

12.45 uur Lunch en rondleiding FAST (Surfdorp) en kunstenaarspresentatie

14.00 uur Panel 3: Hoe verhoudt dit model zich tot vraagstukken van ruimtelijke ordening? Kan dit model een instrument zijn voor ruimtelijke ordening?

Spreker: Iris Schutten, architect/publicist
Panel: Robbert van der Horst, beeldend kunstenaar
Vincent Tiel Groenestege, Dienst Landelijk Gebied
Gerda Brethouwer, adviseur Ruimte en Cultuur BMC
Hans Venhuizen, Culturele Planologie

15.00 uur Panel 4: Op welke manieren kan dit model aansluiten bij de vraag naar meer flexibele structuren voor artistiek en wetenschappelijk onderzoek en kunsteducatie?
Spreker: Rianne Makkink, Studio Makkink & Bey, design air polder
Panel: Marijke Hoogenboom, lector kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling HKA
Simon Delobel, Verbeke Foundation (BE)
Petra Derkzen, vakgroep foodculture, Universiteit Wageningen
Boris Debackere, V2_ , Rotterdam

16.00 uur Samenvatting en reactie Badgast en P.A.I.R.
17.00 uur Afsluiting met borrel : breng een  streekproduct mee!

De expert meeting is een samenwerking tussen artist-in-residence organisaties Peergroup / P.A.I.R. (Noord Nederland), Satellietgroep / Badgast (Scheveningen) en Platform AiR NL / Trans Artists (Amsterdam).
www.transartists.org | www.peergroup.nl | www.satellietgroep.nl

gepubliceerd op: 12 september 2011