«  Bijdetijd

Wijkontwikkelingsvisie 2.0

De wijkontwikkelingsvisie BIJDETIJD heeft een 2.0 aanpak: bewoners, bedrijven en organisaties uit de wijk nemen het initiatief en hebben de regie. Zij doen dat 'open source'; ieders bijdrage aan dit plan is welkom! Een voorbeeld voor zelforganisatie en innovatieve planvorming in bestaand stedelijk gebied.

concept & organisatie, ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, 2011  ]


Het Oude Centrum in Den Haag is geen grootschalige herstructureringswijk en lijkt vrijwel af. Toch herbergt zij nog talloze onbenutte mogelijkheden. Het beheer van een wijk zou zich niet alleen moeten richten op het conserveren van de stad, maar ook op het ontwikkelen van deze potenties. Beheer wordt dan ontwikkelend beheer.

Eerst wordt gekeken naar dat wat er al is en worden verborgen potenties ontsluierd. Het gaat vervolgens om de kunst van het verbinden van lokale krachten tot nieuwe perspectieven. In de wijk zit veel kennis, energie, kunde en kracht. Door deze bij elkaar te brengen wordt de wijk verbetert van binnenuit. Iedereen die op de een of andere wijze betrokken is bij het Oude Centrum wordt uitgendigd om hier op eigen wijze aan bij te dragen.

Wilt u ook werken aan een 2.0 aanpak, neem dan vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking!

De wijkontwikkelingsvisie 2.0 is een initiatief van Erik de Jong (MORFIS architectuur en stedenbouw), Jan van den Brink en Iris Schutten.

gepubliceerd op: 30 juni 2011