«  Bijeenkomst 'Tussentijd in Ontwikkeling'

Oprichting kennisplatform over stedelijke ontwikkeling in de tussentijd

Op veel plekken in Nederland houden steeds meer creatieven zich in hun beroepspraktijk met Stedelijke ontwikkeling in de Tussentijd bezig. Sabrina Lindemann en Iris Schutten hebben i.s.m. Rietveld Landscape het initiatief genomen voor de oprichting van een landelijk kennisplatform hierover. Donderdag 14 april 2011 wordt de eerste bijeenkomst gehouden.

concept & organisatie, stedelijke ontwikkeling, nieuws, 2010, tussentijd  ]

Het stilvallen van vele (grootschalige) bouwprojecten in Nederland leidt ertoe dat het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen steeds urgenter en hot wordt. Talloze masterplannen hebben hun economische momentum verloren. De Tussentijd wordt steeds meer een voortdurend fenomeen in een stad die altijd in verandering is. De nieuwe koers richt zich op stedelijke transformatie zonder eindbeeld en tijdelijk gebruik als strategie voor ontwikkeling. Door het wegvallen van de grote plannen en niet wetend hoe die leemtes op te vullen zetten veel gemeentes in op organische gebiedsontwikkeling, een ontwikkelmethode waarbij het juist gaat om kleine stappen, ruimte voor experiment, het meenemen van bestaande kwaliteiten van een plek, eigen initiatief en meer verantwoordelijkheid van de burger/ondernemers. Maar tot nu toe weet niemand goed hoe dat in de praktijk eigenlijk moet en waar deze nieuwe ontwikkelmethode toe leidt.

 

Omdat op veel plekken in Nederland steeds meer creatieven uit verschillende disciplines zich in hun beroepspraktijk met deze ontwikkeling bezig houden en soms zelfs tot de zelfde conclusies komen, lijkt ons een landelijk kennisplatform belangrijk, waar methoden, strategieën en tactieken uitgewisseld worden. Een platform waar diverse  experimenten en proeftuinen voor nieuwe ontwikkelmethodes vergeleken en besproken worden, waar kruisbestuivingen plaatsvinden zodat op verschillende plekken in het land diverse strategieën efficiënter ingezet kunnen worden.
Zo is de een meer bezig met het innovatief herbestemmen van leegstaande gebouwen, de ander brengt in stilgevallen gebieden activiteiten op gang die een relatie met de omgeving aangaan en haar zo een nieuwe impuls geven. Stap voor stap vanuit een mentaliteit waarin de bestaande kwaliteiten, kleine interventies, en het actieveren van locale potenties een rol spelen. Deze aanpak wordt ook wel ontwikkelend beheer genoemd.

Voor de oprichting van een landelijke kennisplatform wordt 14 april 2011 een eerste, besloten bijeenkomst gehouden in de Binckhorst, Den Haag.Deelnemers zijn o.a. Kristian Koreman (ZUS), Hay Schoolmeesters (Urban Resort), Joop de Boer (Golfstromen), Nicolette Klerk/Benno Jolink(Cascoloab), Jurgen Bey, Tom Bergevoet (temp.architecture), Ester van de WIel (NU HIER), Edwin Verdurmen en Peter de Groot (DTO), Hieke Pars, Kris Oosting (buro Stadmakers), Joost Janmaat (Partizan Public), Berend Jan Berends (Werklaats Spoorzone Delft), Fiona de Bell/Roel Schoenmakers (Cascoland), Ellen Holleman (Islant Atelier), Annet van Otterloo (Freehouse) en Dirk Overduin. Moderator: Eric Dil (erfgoed Nederland).

datum: Donderdag: 14 april 2011,
tijd: 14.00 uur tot 19.00 uur incl. diner op een
locatie: in de Binckhorst, Den Haag

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt met ondersteuning door stichting DOEN.

gepubliceerd op: 6 april 2011