«  Tussentijd Ontwerpatelier

Educatief project aan de WDKA, Hogeschool Rotterdam

De Nieuwe Binnenweg in Rotterdam West wordt gerevitaliseerd. Ondertussen zijn er veel culturele initiatieven zonder geld en zonder lokatie. Hoe kan tussentijd worden ingezet om deze initiatieven een plek te geven en vervolgens een rol te laten spelen bij de ontwikkeling van de straat?

stedelijke ontwikkeling, nieuws, openbare ruimte, educatie, tussentijd, 2011  ]Er wordt een tussentijdkaart van de Nieuwe Binnenweg gemaakt en initiatiefnemers van nieuwe culturele organisaties presenteren zich an de groep. Studenten bedenken voor een combinatie van minimaal twee functies een ruimtelijk concept en ontwerpen tools voor ingebruikname van een zelfgekozen tussentijd-lokatie. Daar kunnen verschillende ontwerpen uitkomen voor verschillende lokaties en uiteenlopende duur, variërend van een zomerfilmfestival van 1 week of een herinrichtingsvoorstel voor een leegstaande ruimte voor 2 jaar.

Meer informatie volgt.

gepubliceerd op: 17 maart 2011