«  Shifting Space 2020

Organisatie presentatie potenties herbestemming kantoorgebouw

Presentatie van 30 prikkelende visies van studenten van de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam voor herbestemming van een kantoorgebouw als woon-werkgebouw voor creatief ondernemersschap. Donderdag 20 januari 2011 zijn ontwerpen te zien in het kantoorgebouw zelf. Aanleiding voor het ontwerpatelier is de enorme leegstand van kantoorgebouwen in Nederland. Tegelijkertijd zijn de arbeids- en woningmarkt aan het veranderen; het aantal zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) groeit en de vraag naar een- en tweepersoons woningen voor starters neemt toe.

concept & organisatie, herbestemming, nieuws, educatie, tussentijd, 2011  ]Dertig studenten aan de Willem de Kooningacademie ontwikkelden prikkelende visies voor herbestemming van een kantoorgebouw in het Zomerhofkwartier in Rotterdam als woon-werkgebouw voor creatief ondernemersschap. Tevens ontwierpen zij daarbinnen een woning voor een kunstenaar naar keuze. Donderdag 20 januari zijn hun ontwerpen te zien in het kantoorgebouw zelf. Aan de hand van tekeningen en maquettes is te zien hoe dit kantoorgebouw een nieuwe functie zou kunnen krijgen.

Aanleiding voor het ontwerpatelier is de enorme leegstand van kantoorgebouwen in Nederland. Tegelijkertijd zijn de arbeids- en woningmarkt aan het veranderen; het aantal zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) groeit en de vraag naar een- en tweepersoons woningen voor starters neemt toe.
Ontwerpatelier Interieurarchitectuur 2de jaars Voltijd en Deeltijd
Ontwerpdocent: Iris Schutten
Willem de Kooning Academie Rotterdam
met dank aan Woningcorporatie PWS Rotterdam

Donderdag 20 januari 2011 17-19 uur
Zomerhofstraat 82, tweede verdieping
Rotterdam

gepubliceerd op: 18 januari 2011