«  PUBLIC REFILL, Kwantumgebouw Den Haag

Educatief project aan de WDKA

Het naoorlogse, voormalige ‘Kwantumgebouw’ in het centrum van Den Haag wacht al jaren op een nieuwe bestemming. Eén van de mogelijkheden is herbestemming als grand-café / restaurant annex hotel.

nieuws, transitie, educatie, 2009  ]In dit semester staan complexe ontwerpopgaven centraal, waarin belangrijke factoren van de ontwerppraktijk samenkomen. In je ontwerp moet je een breed ‘programma van eisen’ samenbrengen: complexe ruimtelijke omstandigheden en uiteenlopende functies. In je ontwerpproces weeg je ook sociaal-culturele en demografische ontwikkelingen mee.

Het gegeven dat de aangrenzende Grote Markstraat autoluw gaat worden maakt de lokatie extra interessant. Analyseer het gebouw en formuleer een helder en bewust antwoord op de bestaande architectuur van het gebouw en sociaal/culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in de omgeving. Geef veel aandacht aan routing, licht, materiaal en de relatie tussen binnen en buiten, oud en nieuw en de overgang(-en) van openbaar naar privé. Ontwerp het nieuwe interieur en werk 1 vrij onderdeel nader uit.

Het gebouw is ontworpen door Fred. M. Kramer B.N.A. en C. Den Heijer Architecten, Nieuwe Gracht 76, Haarlem. Het plan is ontwikkeld tussen 1964 – 1965, waarschijnlijk is eind ’65 gestart met de bouw en vermoedelijk in ’65 – ‘66 gerealiseerd. Nadien hebben er verscheidende verbouwinkjes plaatsgevonden. De meningen over gebouw lopen sterk uiteen, sommigen vinden het prachtig en andere verafchwen het, het schijnt meermalen genomineed te zijn als ‘lelijkste gebouw van Nederland (de Beuk Bokaal).

gepubliceerd op: 16 september 2009