«  NDSM terrein

Scheepswerf wordt Vrijplaats voor Kunst en Cultuur

Herbestemming van een voormalige scheepswerf aan het IJ (Amsterdam) tot cultureel bedrijfsverzamelgebouw, waarin o.a. een skatepark, klimhal, werkplaatsen, oefenruimtes, restaurant, kantoorfuncties, ateliers en theaterwerkplaatsen zijn opgenomen.

herbestemming, ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, transitie, 1999, zelforganisatie  ]

Het plan geeft ruimte voor ontwikkeling van onderaf, en beperkt zich tot het behoud van industriële elementen, de ontsluiting, de brandveiligheid, regenwateropvang en verdichting. deutsche pornos kostenlos Gezien de grootte en variëteit van het programma is veel sprake van intensief ruimtegebruik en functiemenging. De plannen voor de werf komen voort uit het Gilde van Werkgebouwen aan het IJ. In samenwerking met woningcorporaties, krakers, kunstenaars en architecten heeft het Gilde een nieuwe stadsontwikkelingstheorie uitgewerkt: Stad als Casco (1997). Het NDSM-project wordt ontwikkeld vanuit dit gedachtengoed. Het plan won een prijsvraag voor de herbestemming van het terrein (1999). Het is één van de eerste projecten dat wordt uitgevoerd binnen het “broedplaatsenbeleid” van Amsterdam, en ontving IPSV-subsidie van VROM.

gepubliceerd op: 15 november 1999