«  Grote Pyr

Monumentaal schoolgebouw wordt ecologisch woon-werkcomplex

De verbouwing van een monumentale HBS tot woonwerkgebouw gaat samen met een intensieve inzet van de bewoners en gebruikers. Het gebouw huisvest ± 15 bedrijven en 25 woningen. De verbouwing is gericht op het casco en wordt zoveel mogelijk op ecologische wijze uitgevoerd.

herbestemming, nieuws, transitie, 2004, zelforganisatie, duurzaamheid  ]


Door wijziging van de ontsluitingsstructuur en intensivering van het ruimtegebruik is het gebruiksoppervlak verdubbeld. Er is een vergaand en experimenteel ecologisch warmte- en watersysteem. Voor de warmtevoorziening wordt gebruik gemaakt van een zelf-ontwikkelde finn-oven, de Bergkachel. De afbouw vindt plaats met behulp van een handboek van constructieve en bouwkundige adviezen, en is verder vrij naar inzichten van de bewoners/gebruikers.


(ontwerp 1999-2002, bouw 2002-nu, ontwerp de Ruimte & In Situ architecten)

gepubliceerd op: 15 februari 2004