«  Interfering

Samenstelling en redactie van publicatie over contextuele ingrepen in de stedelijke openbare ruimte

Deze publicatie bevat werk van uiteenlopende kunstenaars, architecten, filosofen, fotografen en vormgevers. Middels ingrepen die het beeld, de routes of de functie van een plek veranderen worden doorgaans ongeziene lagen van het stedelijk weefsel onthuld en ingezet voor een nieuw functioneren.

concept & organisatie, nieuws, openbare ruimte, publicaties & lezingen, 2004  ]


Auteurs: 2012 Architecten, BOR, Nicoline van Harskamp, Klaske Havik, Karin Keijzer, Luc le Lévesque, Jasper van der Made, Hieke Pars, Ben van der Ploeg, Derk Reneman, Harm Scholtens, Ton Schuttelaar, Iris Schutten, Siebe Thissen, Sebas Veldhuisen, Joris Verboon, Michiel Voet, Fred de Vries.

Redactie en samenstelling: Hieke Pars en Iris Schutten

Vormgeving: Derk Reneman
Druk: Easydruk, Rotterdam
Verschenen: 1999, Den Haag/Rotterdam
Overig: 96 waarvan 16 in kleur.
Kostprijs: 10,- plus 5,- administratie- en verzendkosten, te bestellen via Atelier Iris Schutten

gepubliceerd op: 15 maart 2004