«  Verborgen stad

Artikel voor het boek “Easy City, Interventies in een verscheurde stad”

“Als men het over de identiteit van een bepaalde stad heeft is men geneigd te denken aan haar grootse historische bezienswaardigheden, druk bezocht door bussenvol fotograferende toeristen en trots prijkend op vele anzichten. Of men stelt …zich het commerciële winkelcentrum voor, dat in staat is om van ver uit de omtrek mensen te lokken naar steeds maar weer dezelfde winkels. Anderen wijzen op actuele, grootschalige bouwprojecten, infrastructuur, kantoorkolossen of een pas gebouwde opera. De identiteit van een stad komt voor een groot deel echter ook tot uiting in haar verborgen plekken. Haar onzichtbare achterkanten, verscholen onders, vergeten tussens en onbereikbare bovens. Plekken en verbindingen waar vaak onopgemerkt aan wordt voorbijgegaan. Juist dit zijn de plaatsen waar een stad zich op een intieme manier bloot geeft, zich op haar kwetsbaarst laat zien en waar persoonlijke verhalen het weten te winnen van historische heldendaden of actuele bouwschandalen…”

nieuws, stadscartografie, openbare ruimte, publicaties & lezingen, 2005  ]


uit: “Easy City, Interventies in een verscheurde stad”,
uitgegeven door de Vrije Ruimte, 2004, isbn 90-77749-01-2

gepubliceerd op: 15 april 2005