«  Plug & play

Ontwerp: Braakliggende terreinen worden “parken in beweging”

Na sloop en vóór het verrijzen van nieuwbouw ligt grond maandenlang braak achter trieste bouwhekken. Gedurende deze tijd speelt de Plug & Play in op de potenties van braakliggend terrein en laat haar bloeien en stralen.

stedelijke ontwikkeling, nieuws, tussentijd, 2005, duurzaamheid  ]


De Plug & Play bestaat uit 4 structurerende elementen: een omkadering, plaveisel, begroeiïng en ‘blingbling’. De ‘blingbling’ is een object dat centraal staat in het park; het creëert een plek voor ontmoeting en zorgt voor verlichting, en is van waarde voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Hier bestaat de blingbling uit gekromde lantarenpalen waar een reuzenschommel aan hangt. De Plug & Play richt ca 30% van het park onmiddelijk in, overige ruimte is vrijruimte. Geïnspireerde buurtbewoners kunnen er tuinieren, de kunstacademie organiseert een modeshow en kinderen kunnen er hutten bouwen. De Plug & Play is in korte tijd te realiseren, functioneert onmiddelijk en is verplaatsbaar. Let’s plug & play!

prijsvraaginzending Hortus Conclusus Publicus, In Situ architecten
Berlagevlag Den Haag augustus 2005


gepubliceerd op: 15 augustus 2005