«  What iff?

Voetgangersplan voor Het Oude Centrum in Den Haag

Gedurende de laatste eeuw is de voetganger in de binnenstad echter in een benarde positie beland, de straat is langzaamaan veranderd in een doorgangsruimte. In de ontwikkelingsgids wordt geschetst hoe het Oude centrum eruit zou kunnen zien als de voetganger als uitganspunt wortd genomen.

nieuws, openbare ruimte, publicaties & lezingen, 2006  ]


Men stelt zich de voetganger al gauw voor als een gehaaste passant. De voetganger is echter meer; denk aan de flaneur, voetballer, demonstrant, recreant, peuter, hondenuitlater, zwerver, rolstoeler, hangjongere, feestganger, skater, kroegenloper en terassjespakker. Binnen de openbare ruimte zou aan al deze voetgangers aandacht moeten worden gegeven. Gedurende de laatste eeuw is de voetganger in de binnenstad echter in een benarde positie beland, de straat is langzaamaan veranderd in een doorgangsruimte. Dit komt de kwaliteit van de openbare ruimte niet ten goede. Er zou meer aandacht moeten zijn voor de straat als verblijfsgebied waarbij de kwaliteiten van het bos, water en duin de stad ìn worden gebracht.

Oktober 2005, ism Erik de Jong, BEELDING) en Marijke Jonker, RADIANTE
Publicatie is gratis verkrijgbaar bij het buurtoverleg het Oude Centrum en Atelier Iris Schutten.

gepubliceerd op: 15 november 2006