«  Openbare ruimte op niveau

Concept ontwerp 1 km hoogbouw

Deze case-study laat zien dat een gebouw van 1 kilometer hoog pas werkelijk betekenis voor een stad kan hebben als zij niet alleen woon – en werkruimte toevoegt aan de stad, maar de stad ook méér en diverser soorten openbare ruimte biedt.

stedelijke ontwikkeling, nieuws, 2006  ]

Openbare ruimte die aansluit op het bestaand stedelijk weefsel en die toegankelijk is voor iedereen. Anders zou immers sprake zijn van de bouw van een gigantische “gated community”. Pas bij openheid en toegankelijkheid kan superhoogbouw haar oppervlakkige landmarkfuctie ontstijgen en volledig opgaan in het stedelijk leven. Dit is een conclusie die ook voor minder hoge gebouwen van betekenis is. Het gebouw kent naast een snelle ontsluitingsstructuur ook een zone voor flaneren en wandelen; een route die via stedelijke pleinen, groene hoven, stegen, pleintjes leidt naar de top van het gebouw: een strand met uitzicht op zee.

Ontwerpend onderzoek, In Situ architecten 2006

gepubliceerd op: 15 november 2006