«  Zelfwerkzaamheid van bewoners: meerwaarde of valkuil?

Artikel voor het boek ‘Transformatie van kantoorgebouwen’

In Nederland staat een record aantal kantoorgebouwen leeg. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar woningen. Door leegstaande kantoren om te bouwen naar woningen snijdt het mes aan twee kanten.

nieuws, transitie, publicaties & lezingen, 2007  ]Een ander groot voordeel is dat deze transformatie nieuwe impulsen biedt voor binnenstedelijke kantoorgebieden die leegstromen door de trek van bedrijven naar zichtlocaties langs stadsranden en snelwegen. Dankzij transformatie kan functiemenging worden gerealiseerd en een dynamisch woonmilieu ontstaan met een grote variatie aan leef- en werkstijlen. Dit boek laat experts aan het word over de architectonische, stedenbouwkundige, functionele, emotionele, financiële, technische en juridische aspecten. Ook worden instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming gepresenteerd en zijn diverse succesvolle transformatieprojecten in beeld gebracht. Dit maakt het boek bijzonder waardevol voor initiatiefnemers en andere betrokkenen bij transformatieprojecten, onder wie eigenaren, beleggers, ontwerpers, adviseurs, bouwers en (toekomstige) bewoners.

In het artikel ‘Zelfwerkzaamheid van bewoners: meerwaarde of valkuil?’ wordt ingegaan op twee zelfwerkzaamheidsprojecten in Nederland.

Redactie: Theo van der Voordt
Druk: Uitgeverij 010
Verschenen: 2007 Rotterdam
ISBN: 9789064506246

gepubliceerd op: 15 januari 2007