«  Uilebomen

Ontwerp: Schoolgebouw wordt multifunctioneel cultuurgebouw

Dit project betreft de renovatie en herindeling van een voormalig katholieke jongensschool in Den Haag, t.b.v een muziekstudio, multimediaopleiding en bewonersorganisatie.

herbestemming, nieuws, transitie, 2006, zelforganisatie  ]


Dit project ligt in het verlengde van gemeentelijk beleid dat zich richt op het instandhouden en stimuleren van fysieke ruimte voor cultuur. Het pand wordt op zodanige wijze verbouwd dat de originele kwaliteiten bewaard en versterkt worden en nieuwe elementen zich onderscheiden van het oude gebouw.

In samenwerking met Andries Micke, Mixd architectuur
Opdrachtgever OCW Panden BV, gemeente Den Haag
Den Haag 2006-2007

gepubliceerd op: 15 december 2006