«  lezing Klaus Overmeyer

Organisatie Lezing & Debat o.l.v. Chris Keulemans, in Stroom, Den Haag

Veranderingen van stad en platteland zijn doorgaans erg ingrijpend voor de mensen die er wonen en werken. Veel Nederlandse steden en landschappen bevinden zich momenteel in een transformatieproces waarbij de bestaande structuren in de loop van soms tientallen jaren een vernieuwing ondergaan. Het Laboratorium voor de Tussentijd onderzoekt of er manieren zijn om een plek gedurende zo’n transformatie een duurzame impuls te geven. Hoe kun je het beste gebruik maken van ‘de tussentijd’ in dat veranderingsproces? In hoeverre kun je tijdelijk gebruik als een bewust middel inzetten bij stedelijke ontwikkeling? In dit kader presenteert landschapsarchitect Klaus Overmeyer zijn visie op de mogelijkheden van transformatie en licht die toe aan de hand van een aantal projecten. Chris Keulemans treedt op als gespreksleider.

concept & organisatie, ontwikkelend beheer, nieuws, tussentijd, 2008  ]


foto: Modellvorhaben Stadtumbau, Leipzig-Grünau, 2002-2004

Het werk van Klaus Overmeyer en zijn in Berlijn gevestigde bureau studio uc. klaus overmeyer kenmerkt zich door een bijzondere optimistische en onderzoekende houding ten aanzien van het veranderende hedendaagse landschap. Zijn studio ontwikkelt nieuwe strategieën in samenwerking met experts uit de sociologie, visuele communicatie, management consultancy, design en ecologie. Dit optimisme geldt vooral het uitvinden van alternatieve manieren om transformatieprocessen vorm te geven. De traditionele instrumenten uit architectuur en stedenbouw zijn volgens Overmeyer niet langer toereikend om deze complexe vraagstukken het hoofd te bieden. Het bureau studio uc. is afgeleide van het project ‘Urban Catalyst’, waaraan Overmeyer van 2001 tot 2003 samen met onder meer Philipp Oswalt leiding gaf. Dit interdisciplinaire Europese platform wilde met publicaties, interventies, onderzoek en tentoonstellingen het publieke debat over hedendaagse stedelijke opgaven stimuleren en nieuwe concepten ontwikkelen. Een van de resultaten is de publicatie ‘Urban Pioneers’ waarin het positieve effect van tijdelijk gebruik op de stadsontwikkeling centraal staat en geïllustreerd wordt aan de hand van veelal Berlijnse voorbeelden.

Het Laboratorium voor de Tussentijd is een initiatief van Mobiel Projectbureau OpTrek en Iris Schutten. In workshops, projecten, lezingen en debatten worden alternatieven voor stedelijke gebieden in transformatie onderzocht en ontwikkeld vanuit diverse disciplines. Dit kan zowel gaan over een duurzame invulling van tijdelijke tussenruimtes, als om ideevorming over transformatiewijzen zelf. Het laboratorium vindt plaats in het kader van ‘Hotel Transvaal Den Haag’ en loopt van juni 2007 tot januari 2009. Na de eerste workshop over ‘mapping’ vindt binnenkort een tweede -besloten- workshop plaats met het thema ‘tussentijd’. De publieke presentatie/expertmeeting vindt plaats op vrijdag 15 februari in het Nutshuis in Den Haag (aub reserveren via laboratorium@optrektransvaal.nl).

website studio uc. klaus overmeyer
website Mobiel Projectbureau OpTrek
website Hotel Transvaal

Zie ook artikel op archined.

gepubliceerd op: 15 februari 2008