«  Expertmeeting Concepten voor de Tussentijd

Organisiatie Expertmeeting o.l.v. Chris Keulemans in het Nutshuis, Den Haag

Met gasten uit verschillende disciplines wordt gewerkt aan de ontwikkeling van vernieuwende concepten voor de ‘tussentijd’, de vaak langdurige periode van sloop en nieuwbouw. Welke andere concepten, programma’s en gereedschappen zijn er te bedenken om de consequenties van het ‘in verandering zijn’ in te zetten voor een ander gebruik van de tussentijd? En hoe kunnen deze concepten van betekenis zijn voor uiteindelijke situaties?

concept & organisatie, nieuws, tussentijd, 2008  ]In Nederland vindt in veel ‘probleemwijken’ al geruime tijd grootschalige stedelijke herstructurering plaats. Nu door minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) veertig wijken in Nederland zijn aangewezen die getransformeerd moeten worden tot ‘prachtwijken’ is het tijd voor een pas op de plaats. Wat betekent het herstructureringsproces - in het algemeen en voor Transvaal in het bijzonder? Hoe wordt er met de ‘tussentijd’, vol dichtgetimmerde huizenblokken en braakliggende terreinen, langdurige leegstand en uit elkaar vallende sociale verbanden, omgegaan?

vrijdag 15 februari 2008, 16.00 uur, zaal open 15.30 uur
locatie: Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag
reserveren gewenst (laboratorium@optrektransvaal.nl)

Panelleden:
Mirjam Huffstadt (Breebaart & Huffstadt, tevens lector regie stedelijke vernieuwing Hogeschool Utrecht), Arie Lengkeek (AIR, Architectuurinstituut Rotterdam), Arno van Roosmalen (directeur Stroom, centrum voor beeldende kunst en architectuur, Den Haag) en Olof van de Wal (directeur KEI, kenniscentrum stedelijke vernieuwing, Rotterdam)

Laboranten:
Gert Anninga (en-architecten), Martijn Boelhouwers (kunstenaar van buro MA.AN), Ana Dzokic & Marc Neelen (architecten van STEALTH.unlimited), Anne Hemker (socioloog van Stadstij), Caro Isern (architect atelier Caro Isern), Erik Jutten (architect), Iris de Kievith (architect), Vesta Kroese (architect, o.a. betrokken bij het Observatorium), Melle Smets (beeldend kunstenaar, o.a. betrokken bij kunstenaars collectief GANG), Lidewij Tummers & Alina Achternaam (architect en beeldend kunstenaar van bureau Tussen Ruimte), Tamar Post en Martin Verwoest (projectleider en stedenbouwkundige woningbouwcorporatie Staedion), Peter Westenberg (kunstenaar).

Concept en organisatie:
Sabrina Lindemann (Mobiel projectbureau OpTrek) en Iris Schutten (Conceptontwikkeling architectuur, kunst en openbare ruimte)

foto: RDF - tijdeijk bouwwerk van ROTOR, Brussel 2007


LABORATORIUM VOOR DE TUSSENTIJD

In dit laboratorium worden in workshops, studies, lezingen & debatten alternatieven voor stedelijke gebieden in transformatie onderzocht en ontwikkeld vanuit diverse disciplines. Dit kan zowel gaan over een duurzame invulling van tijdelijke tussenruimtes, als ook om ideevorming over transformatiewijzen zelf. Het laboratorium vindt plaats in het kader van Hotel Transvaal, Den Haag en loopt van juni 2007 tot januari 2009.
Het Laboratorium gaat ervan uit dat binnen het complexe veld van stedelijke vernieuwing samenwerking tussen uiteenlopende disciplines nodig is. Zij is van mening dat de vergaande specialisering binnen de huidige maatschappij integrale, vernieuwende visies in de weg staat en betrekt onder andere architecten, kunstenaars, stedenbouwkundigen, planologen, filosofen, sociologen, schrijvers, vormgevers en economen in haar zoektocht.

Laboranten
Gert Anninga (en-architecten), Like Bijlsma (VROM & Suboffice), Martijn Boelhouwers (??? van buro MA.AN), Elma van Boxel en Kristian Koreman (ZUS Zones Urbaines Sensibles), Cihan Bugdaci en Ergün Erkocu (Concept 0031), Krijn Christiaansen (ontwerper openbare ruimte), Marjolijn Dijkman (kunstenaar), Onno Dirker (kunstenaar, Atelier Veldwerk), Ana Dzokic & Marc Neelen (architecten van STEALTH.unlimited), Anne Hemker (socioloog ruimte en cultuur STADSTIJ), Caro Isern (architect atelier Caro Isern), Renato Jeuken en Erik de Jong (BEELDING architectuur & stedenbouw), Jan Jongert en Marco Zacarra (2012 architecten & Recyclicity), Erik Jutten (architect), Iris de Kievith (architect), Vesta Kroese (architect, o.a. betrokken bij het Observatorium), Hieke Pars (beeldend kunstenaar), Tamar Post en Martin Verwoest (projectleider en stedenbouwkundige woningbouwcorporatie Staedion), Melle Smets (beeldend kunstenaar, o.a. betrokken bij kunstenaars collectief GANG), Hans Venhuizen (bureau Venhuizen, culturele planologie), Lidewij Tummers & Alina Achternaam (architect en beeldend kunstenaar van Tussenruimte), Peter Westenberg (kunstenaar) en Peter Zuiderwijk (grafisch vormgever).

Adviesraad
Piet Breebaart (Bureau voor Interim en Project Management, Den Haag), Jan de Graaf (onderzoeker / het pauzelandschap), Annius Hoornstra (Hoofd Beleid, woningcorporatie Haag Wonen, Den Haag), Leeke Reinders (antropoloog / onderzoeker OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies, Delft), Vincent Smit (VROMraad & lector Grootstedelijke Vernieuwing, Haagse Hoge School), Siebe Thissen (filosoof / hoofd Kunst in Openbare Ruimte, CBK Rotterdam), Olof van der Wal (directeur Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing Rotterdam).

Concept en organisatie
Sabrina Lindemann, Mobiel projectbureau OpTrek, www.optrektransvaal.nl
Atelier Iris Schutten, conceptontwikkeling architectuur, kunst en openbare ruimte, www.irisschutten.net

Het Laboratorium voor de Tussentijd wordt ondersteund door: de Mondriaanstichting, Fonds 1818, Stroom en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

gepubliceerd op: 15 februari 2008