«  Lobby Hotel Transvaal

Onderwijsproject aan de Willem de Kooning Academie

‘Hotel Transvaal nestelt in de ‘tussenruimtes’ van een stedelijk transformatiegebied. Haar kamers bevinden zich in sloopwoningen en nog niet verkochte nieuwbouw. Zodra deze afgebroken of verkocht worden trekt het hotel verder naar een nieuwe plek. Ontwerp zowel een verhuisbare lobby-inrichting voor Hotel Transvaal als buiteninrichting voor Hotel Transvaal, welke de ‘echo’ vormt van de binnen-lobby. De bestaande voorzieningen in de wijk, zoals de vele restaurants, kappers en bakkers, zijn óók die van het hotel. De straten zijn de hotelgangen en de bewoners de ‘gastheren’ en ‘gastvrouwen’ van dit grootste hotel van de wereld. Hotelkamers worden ingericht door kunstenaars en plaatselijke ondernemers.’

nieuws, openbare ruimte, educatie, 2008  ]

Ook de Lobby bevindt zich op een steeds wisselende slooplokatie. Ontwikkel voor deze Lobby een interieur/gevel/buitenruimte ontwerp dat
- verhuisbaar is en toepasbaar in uiteenlopende ruimtes op de begane grond.
- het hotel zichtbaar maakt in de wijk.
- zowel een dag- als een nachtgezicht heeft
- zich zowel tot de multi-etnische samenstelling van Transvaal, als tot het culturele concept van het hotel verhoudt
- een reflectie vormt op sociale/maatschappelijke/politieke/economische facetten van grootschalige, stedelijke herstructurering
- zowel op bouwkundige als op evocatieve wijze gepresenteerd wordt
- geen excessief budget behoeft

Als de straten, pleinen en braakliggende tereinen de ‘gangen’ zijn van het Hotel, dan behoeven deze ook een interieurvoorstel. Ontwikkel een visie op het functioneren van het publiek domein binnen ‘probleemwijken’ en doe een voorstel voor kleinschalige, permanente buiteninrichting dat ‘de echo’ vormt van de binnenlobby in de vorm van bijvoorbeeld buitenmeubilair, plaveisel, verlichting etc. Bedenk één of enkele objecten en kies één of enkele lokaties in de wijk waar deze kunnen worden toegepast.

‘De essentie van de ontwerpopgave in dit semester is het uitgangspunt ‘andere dan normale’ ruimtelijke ervaringen. Je zet alle kennis, middelen en vaardigheden die tot je beschikking staan in. Je toont je kennis en inzicht in de manier waarop de gebruikte beelden, vormen, ruimten, materialen, verhoudingen en kleuren (individuele) ervaringen veroorzaken en (collectieve) betekenissen overdragen. Je laat zien dat je ook verbanden legt met actuele economische, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.’
PVE
De Lobby heeft een dubbelfunctie en is
- ontvangstruimte voor hotelgasten, meestal 1 of 2 gasten en 1 hotelmanager
- overlegruimte voor Hotel Transvaal (besprekingen met 2 tot 5 mensen
- presentatieruimte voor themabijeenkomsten, gemiddeld 1 tot 5 sprekers en 30 bezoekers
Denk aan sleutelkast hotel, folderstalling, eea te inventariseren bij lokatiebezoek. Denk tevens aan vandalisme, weersomstandigheden en brandveiligheid.
Exploitatie: 10 jaar, ± ieder jaar één verhuizing

Werkwijze
Er wordt van je verlangd een helder concept te bedenken dat voorkomt uit de specifieke context van het hotel. Je dient dit concept op onderzoekende wijze te vertalen naar het ontwerp (onderzoek verschillende varianten) en te kunnen beagrumenteren waarom je bepaalde keuzes maakt. Er wordt van je gevraagd kennis en bevindingen uit de gastlessen mee te nemen in het ontwerp en te werken op verschillende schaalniveaus. Uiteindelijk moet het ontwerp gepresenteerd worden op zowel een bouwkundig precieze als een voor leken overtuigende wijze. Gedurende het traject zal de opgave aangevuld worden met relevante oefeningen.

gepubliceerd op: 15 februari 2008