«  (De stad) tussen mon-arch en an-arch

Organisatie themabijeenkomst met ZUS (Zones Urbaines Sensibles)

De tussentijd welke ontstaat tijdens de herstructurering van bestaande stadswijken wordt in sterke mate bepaald door het spanningsveld tussen de trage stedenbouwkundige structuren en de snelle ontwikkelingen in het publieke domein. Voor de duurzaamheid is de traagheid essentieel, voor het dagelijks functioneren van de stad werkt ze remmend. Kunnen er scherpere contrasten bestaan tussen monumentale stedelijke componenten en een bepaalde mate van ‘ontordening’? Welke stappen zitten er tussen het monumentale en de ontordening in? Hoe kunnen we sturen richting een meer dynamische stedelijke ontwikkeling? Tijdens deze informele themabijeenkomst presenteren Elma van Boxel en Kristian Koreman van het Rotterdamse bureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles) hun ‘work in progress’ voor het Laboratorium voor de Tussentijd.

concept & organisatie, nieuws, tussentijd, 2008  ]


Deze Themabijeenkomst wordt georganiseerd i.h.k.v. ‘Laboratorium voor de Tussentijd’ van Hotel Transvaal

datum: 22 mei 2008
tijd: 20 uur, lobby open om 19.30

locatie: Lobby Hotel Transvaal, Hertzogstraat 243
organisatie: Sabrina Lindemann (Mobiel Projectbureau OpTrek) en architect Iris Schutten (06-48086762)
info en reserveren: laboratorium@optrektransvaal.nl
toegang gratis

gepubliceerd op: 20 mei 2008