«  Public Refill, Morgensterkerk in Rotterdam Zuid

Onderwijssproject aan de Willem de Kooning Academie

De na-oorlogse, protestantse Morgensterkerk aan het Slingeplein in de herstructureringswijk Zuidwijk, Rotterdam, krijgt een nieuwe bestemming. Ontwerp het nieuwe interieur van de kerk (kies tussen bibliotheek of theater met nevenfunctie) en besteed daarbij aandacht aan de verbindingen tussen binnen en buiten, licht en materiaal.

nieuws, transitie, educatie, 2008  ]In dit semester staan complexe ontwerpopgaven centraal, waarin belangrijke factoren van de ontwerppraktijk samenkomen. In je ontwerp moet je een breed ‘programma van eisen’ samenbrengen: complexe ruimtelijke omstandigheden en uiteenlopende functies. In je ontwerpproces weeg je ook sociaal-culturele en demografische ontwikkelingen mee.

Kijk welke ontwikkelingen er binnen de door jouw gekozen functie (bilbiotheek of theater) en openbare ruimte gaande zijn en formuleer je eigen standpunt. Formuleer een helder en bewust antwoord op de bestaande architectuur van het gebouw en sociaal/culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in Zuidwijk. Geef veel aandacht aan routing, licht, materiaal en de relatie tussen binnen en buiten. Goed beargumenteerde bouwkundige aanpassingen aan de kerk en plein behoren tot de mogelijkheden. Werk hiervan de entreedeur en een binnendeur uit, alsmede 1 vrij onderdeel.

gepubliceerd op: 15 november 2008