«  Participatieve transformatieprocessen

Organisatie lezing door Mathias Heyden

Woensdagavond 8 oktober 2008 geeft Mathias Heyden een lezing over nieuwe mogelijkheden van flexibele en participatieve transformatiewijzen in architectuur en stedenbouw.Veel Nederlandse steden en landschappen bevinden zich in een transformatieproces waarbij de bestaande structuren in de loop van soms tientallen jaren een vernieuwing ondergaan. In het kader van het Laboratorium voor de Tussentijd presenteert architect Mathias Heyden zijn visie op transformatie, die zich kenmerkt door een grote nadruk op flexibiliteit en participatie.

concept & organisatie, nieuws, transitie, tussentijd, zelforganisatie  ]



Deze zijn volgens Heyden noodzakelijk om de informele, zelf-organiserende en alledaagse kanten van stedelijkheid beter te benutten. Ze dragen bij aan een duurzamer en democratischer samenleving. Zijn bureau - ‘Institut für Strategien partizipativer Architektur und räumlicher Aneignung’ (ISPARA) - ontwikkelt strategiëen om deze manier van werken toe te passen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Duitsland en de Verenigde Staten laat hij zien wat het samenbrengen van activisme, architectuur, wetenschap en werelden van politiek, recht, economie en ecologie concreet oplevert voor de stad. Met de strategiëen die ISPARA ontwikkelt, wil Mathias Heyden er ook toe bijdragen dat deze werkwijze vanzelfsprekend wordt binnen de bouw- en planningswereld. Ter afsluiting gaat Heyden in gesprek met het publiek.

Het Laboratorium voor de Tussentijd (de denktank van Hotel Transvaal) onderzoekt of er manieren zijn om een wijk gedurende een transformatie een duurzame impuls te geven. Sinds juni 2007 t/m zomer 2009 worden d.m.v. workshops, studies, lezingen en debatten vanuit diverse disciplines alternatieven voor stedelijke gebieden in transformatie onderzocht en ontwikkeld. Dit kan zowel gaan over een duurzame invulling van tijdelijke tussenruimte, als om ideevorming over transformatiewijzen zelf.

Na de eerste twee workshops over ‘mapping’ en de ‘tussentijd’ vindt begin oktober een derde  -besloten- workshop plaats met het thema ‘transformatiewijzen’. Welke flexibele modellen zijn te bedenken die ingaan tegen het huidige ‘eindbeeld-denken’  in de stedenbouw? Zijn strategieën als open source programmeringen en participatieve woningbouw levensvatbaar? Biedt de grootschalige afbraak in Nederland niet ultieme kansen om veel meer te experimenteren met dynamische planningsprocessen??

Mathias Heyden, ISPARA, Berlijn i.s.m. Laboratorium voor de Tussentijd’,
lezing en debat o.l.v. Chris Keulemans
Datum: woensdag 8 oktober 20.00 uur
Locatie: Hogewal 1-9

Het ‘Laboratorium voor de Tussentijd’ is de denktank van Hotel Transvaal en wordt georganiseerd door Sabrina Lindemann (Mobiel projectbureau OpTrek) en Iris Schutten (architect).

gepubliceerd op: 8 oktober 2008