«  Transformatie van stadswijken

Organisatie workshop en expertmeeting, o.l.v. Chris Keulemans

Vrijdagmiddag 10 oktober 2008 is er een expertmeeting over nieuwe concepten voor de transformatie van binnenstedelijke herstructureringslokaties, waarbij de bestaande context en ‘tussentijd’ een belangrijke rol spelen.

ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, tussentijd, 2008  ]Veel Nederlandse steden en landschappen bevinden zich momenteel in een transformatieproces waarbij de bestaande structuren in de loop van soms tientallen jaren een vernieuwing ondergaan. Het Laboratorium voor de Tussentijd (de denktank van Hotel Transvaal) onderzoekt of er manieren zijn om een plek gedurende zo’n transformatie een duurzame impuls te geven. Sinds juni 2007 t/m zomer 2009 worden d.m.v. workshops, studies, lezingen en debatten vanuit diverse disciplines alternatieven voor stedelijke gebieden in transformatie onderzocht en ontwikkeld. Dit kan zowel gaan over een duurzame invulling van tijdelijke tussenruimte, als om ideevorming over transformatiewijzen zelf

Na de eerste twee workshops over ‘mapping’ en de ‘tussentijd’ vindt begin oktober een derde  -besloten- workshop plaats met het thema ‘transformatiewijzen’. Welke flexibele modellen zijn te bedenken die ingaan tegen het huidige ‘eindbeeld-denken’  in de stedenbouw? Zijn strategieën als open source programmeringen en participatieve woningbouw levensvatbaar? Biedt de grootschalige afbraak in Nederland niet ultieme kansen om veel meer te experimenteren met dynamische planningsprocessen??

De derde workshop van het Laboratorium voor de Tussentijd resulteert o.a. in een expertmeeting op vrijdag 10 oktober om 15.30 uur in de Julianakerk in Transvaal, open voor publiek/deskundigen waarin resultaten ter discussie worden gesteld en vragen worden verzameld voor het vervolgtraject. In het discussiepanel zitten: Arie Lengkeek (AIR Foundation Rotterdam), Arno van Roosmalen (directeur Stroom Den Haag), Annius Hoornstra (directeur vastgoed en beleid Haag Wonen). Met presentaties van: Henk Jan Bouwmeester (filosoof & vormgever), Krijn Christiaansen (ontwerper buitenruimte), Marco Cops (kunstenaar), Aglaee Degros (stedenbouwkundige bureau Artgineering Rotterdam), Paul de Graaf (architect), Bernadette Janssen (stedenbouwkundige BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling), Renato Jeuken & Eric de Jong (architecten Buro Beelding, Rotterdam), Corinne Keus (architect E19, Den Haag), Jan Körbes (architect/kunstenaar Refunk, Den Haag) en Maurice Specht (socioloog/filosoof)

Het ‘Laboratorium voor de Tussentijd’ is de denktank van Hotel Transvaal en wordt georganiseerd door Sabrina Lindemann (Mobiel projectbureau OpTrek) en Iris Schutten (architect).

gepubliceerd op: 10 oktober 2008