«  Slow City

Ontwerp ontwikkelingsstrategie bestaande stadswijk

Dit concept laat zien hoe een inventarisatie en serieus nemen van het in de loop van de tijd gegroeid gebruik ingezet kan worden voor een locatie specifieke versterking, in dit geval de kwaliteit van de openbare ruimte. Naast deze gerichte impuls wordt geschetst hoe ruimte ontstaat voor een geleidelijke evolutie van de wijk door de condities waaronder de stedelijke vernieuwing tot stand komt te wijzigen.

ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, 2009  ]

Slow city neemt niet de gewenste maar de bestaande stad als uitgangspunt voor een wijkgerichte transformatie. Slow city stelt geen eindbeeld voor, maar introduceert ontwikkelings-condities op het vlak van de planologie en het (steden)bouwkundig casco waardoor private ontwikkeling van "binnenuit" mogelijk wordt. Gerichte interventies maken nieuw gebruik van de binnen- en buitenruimte mogelijk. De tussentijd is geen afgebakend tijdvak meer, maar duurt immer voort.

...

Transformatie is geen transitie fase van de ene statische situatie naar de andere. Stedelijke dynamiek bestaat al lang voordat de gemeentes en corporaties zich met de wijk gaan bemoeien. Stedelijke structuren worden immers vaak heel anders gebruikt dan voorzien was bij hun oorspronkelijk ontwerp.  In dit project wordt het "onbedacht gebruik" van de bestaande stad in kaart gebracht en gebruikt om een nieuw programma van eisen te ontwikkelen, waarmee huidige "mankementen" aan de openbare ruimte worden opgelost.

Dit concept ontwikkeld in het kader van "het Laboratorium voor de Tussentijd" i.s.m. Like Bijlsma (Suboffice).


...

    

Geleefd Transvaal

...

    

Bestaande situatie & plan gemeente/woningbouwcorporatie (rose = publieke ruimte)

...

    

Plan Slow City, fase 1 en fase 2 (rose is publieke ruimte, grijs is privaat)


...

    

Bricolage: blinde gevel wordt theehuis

...

    

Bricolage: supermarkt wordt bioscoop

...

Zie voor meer informatie de publicatie: Stedelijke transformatie in de tussentijd, Hotel Transvaal als impuls voor de wijk, SUN Trancity 2010

gepubliceerd op: 15 maart 2009