«  Ambassade voor de Tussentijd

Organisatie themabijeenkomst met Stealth Unlimited en architect Iris de Kievith

De Tussentijd (de fase b.v in een wijk tussen afbraak en nieuwbouw) is een schemergebied in de ontwikkeling van de stad, waarvan het potentieel meestal niet wordt opgemerkt. Het wordt beschouwd als verloren tijd die als een soort collateral damage tussen het verdwijnen van een oude en het in gebruik nemen van een nieuwe functie voor lief wordt genomen. Pijnlijk, omdat er in het potentieel van deze schaarse tijd een unieke kans ligt om onverwacht gebruik of onverwachte gebruikers aan de vitaliteit van de stad te kunnen laten bijdragen.

concept & organisatie, nieuws, tussentijd, 2009  ]


Tegelijkertijd ontdekken veel steden, ontwikkelaars en ondernemers de mogelijkheid om juist deze Tussentijd als strategie voor gebiedsontwikkeling of waardevermeerdering in te zetten. Onder de brede noemer  van ‘creatieve ontwikkeling’ vervalt volgens sommigen de Tussentijd in dit laatste geval tot een gebied waarin een aan uitbuiting grenzende economische exploitatie plaatsvindt. Inmiddels zijn er al handboeken verschenen die de strategieën voor ontwikkeling en waardevermeerdering in detail uiteenzetten. Kans of uitbuiting?

Spelend met het idee van een ‘Ambassade voor de Tussentijd’ als middel voor erkenning van de bijzondere status van de Tussentijd zou allereerst een Grondwet voor de Tussentijd moeten worden opgesteld, waarin de grondrechten van de Tussentijd worden vastgelegd. Op deze avond wordt ‘work in progress’ gepresenteerd en krijgen deskundigen en publiek de kans hierop te reageren.

datum: 16-02-20010

19.30 uur inloop, 20.00 uur begin
info en reserveren: laboratorium@optrektransvaal.nl
lokatie: Kockstraat 36A, 2571 TH Den Haag.

Bereikbaar vanaf Den Haag CS tram 6 richting Leyenburg halte Paul Krugerlaan en tram 12 richting Vrederust halte Paul Krugerlaan.

Het Laboratorium voor de Tussentijd is een initiatief van Mobiel projectbureau OpTrek (Sabrina Lindemann) en is ontwikkeld in samenwerking met architect Iris Schutten. Het laboratorium is de denktank van Hotel Transvaal. Gedurende de looptijd van het programma van het Laboratorium (2007-2009) vinden themabijeenkomsten plaats waarbij de concepten die in het Laboratorium zijn ontwikkeld als ‘work in progress’ gepresenteerd worden en publiek en deskundigen de kans krijgen hierop te reageren.

gepubliceerd op: 16 april 2009