«  Ruimte nemen, Ruimte geven, Ruimte maken

Workshop over de positie van jongeren in gebiedsontwikkeling

Met de bouw van een jongerenbrug i.s.m. het Observatorium en een tijdelijk freestyle sports stadion i.s.m. 2012 architecten heeft YOUR CITY heeft een aantal methodieken in de praktijk beproefd. Het freestyle sports Stadion krijgt nu een (voorlopig) vervolg in het gebied. Voorafgaand aan de presentatie van de eindpublicatie van YOUR CITY wordt onder leiding van Iris Schutten tijdens de workshop Hart van Zuid gekeken hoe beide projecten een vervolg kunnen krijgen in de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

freestyle sports, stedelijke ontwikkeling, nieuws, 2010, openbare ruimte, educatie  ]Tijdens de manifestatie YOUR CITY Jongeren maken Zuid, een initiatief van stichting Kijk op Zuid en AIR, hebben jongeren laten zien hoe ze hun woon- en leefomgeving willen gebruiken. Samen met architecten en kunstenaars hebben jongeren laten zien hoe zij hun woon-en leefomgeving willen gebruiken. Samen met architecten en kunstenaars hebben zij nieuwe plekken gecreëerd; een tijdelijk levende brug voor ondernemende jongeren en een zone voor freerunners. De eindpublicatie biedt in woord en beeld een beschouwing op  de evenementen, thematiek, werkwijze en resultaten van YOUR CITY. Met bijdragen van onder andere Césare Peeren, Ruud Reutelingsperger, Iris Schutten, Carol Hol en de jongeren van Zuid.

Donderdag 4 maart 2010, van 14 tot 17 uur in de Creative Factory in Rotterdam.
Meer info: www.yourcity09.nl

gepubliceerd op: 4 maart 2010