«  Artikel over Freestyle Space

Architectuur Agenda Rotterdam

Freerunners. Als zwevende katten sprinten zij door het stedelijk landschap. Over grachten, via muurtjes, over daken, al salto├źnd, klimmend, hangend, vliegend en springend. Kom je ze tegen in de stad dan waan je je even in een scene uit een film van Jackie Chan. Maar dit is geen film, videoclip of commercial. Freerun is een sport waarbij de alledaagse, gebouwde omgeving verandert in een uitgestrekt speelterrein waarin met ongelooflijke lichtheid en souplesse wordt voortbewogen en freerun is voor veel jongeren dagelijkse realiteit.

freestyle sports, stedelijke ontwikkeling, nieuws, stadscartografie, openbare ruimte, publicaties & lezingen, 2009  ]

Freerun is, net als bmx-en, skaten en skate-boarden, een vorm van urban freestyle sport en speelt zich af in de alledaagse omgeving van de stad. Zij gebruiken op inventieve wijze ruimtes en objecten uit de gebouwde omgeving en kennen met hun informeel gebruik nieuwe betekenis toe aan de openbare ruimte. Terwijl skateboarden al enigszins op de kaart is gezet, wordt binnen de stadsplanning nog maar weinig rekening gehouden met de bmx-ers en freerunners. Dat is vrij opmerkelijk, de sporten sluiten immers goed aan bij de welzijnsdoelstellingen van deze tijd, zoals het bevorderen van lichamelijke beweging onder de jeugd.


Het gebruik en de betekenis van de openbare ruimte verandert met de tijd. Met de verdichting van de stad wordt de druk op de openbare ruimte steeds groter. Naast verplaatsingsruimte is zij ook in toenemende mate recreatieruimte, een landschap waarin men ontmoet, vermaakt, flaneert, verpoost en sport. De lang gehandhaafde modernistische opvatting dat de functies wonen, werken, recreatie en mobiliteit zoveel mogelijk gescheiden moeten worden bepaalde lange tijd het ontwerp van de stad. Deze opvatting wordt ingehaald door de werkelijkheid. De stedelijke omgeving wordt gebruikt voor alle functies tegelijkertijd, in nabijheid van elkaar of overlappend. Ten aanzien van wonen en werken zie je de laatste jaren dan ook interessante mixvormen ontstaan, op het gebied van recreatie kan echter nog veel gebeuren.

In plaats van freestyle sports te bestrijden of te negeren kan men de stad er ook voor inrichten. Maak van openbare ruimte freestyle space, een recreatief stadslandschap. Voor de stad betekent dat een  positieve en spectaculaire impuls voor de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte. Een kans om de stad niet alleen voor formeel gebruik in te richten, met elke plek zijn eigen functie, maar om het informeel gebruik in te zetten voor een dynamische en vooral levende stad.

Iris Schutten

Studio Iris Schutten onderzoekt de betekenis van urban freestyle sports voor het ontwerp van de stad. Dit onderzoek maakt deel uit van de manifestatie YOUR CITY, een initiatief van Stichting Kijk op Zuid en AIR in het kader van YOUR WORLD en de 4e IABR. Meer info: www.yourcity09.nl

gepubliceerd op: 11 december 2009