«  ADHD #3: Ongevraagd advies

In gesprek over leegstand met Erik Pasveer, DSO Den Haag

Het herbergend vermogen van de bestaande stad is veel groter dan we denken en wordt onvoldoende benut. Stedelijk beleid dient zich meer te richten op de herontwikkeling van de leegstand in bestaand vastgoed.

stedelijke ontwikkeling, nieuws, 2010, publicaties & lezingen, tussentijd  ]

Instrumenten voor de herontwikkeling van leegstaand vastgoed liggen buiten de gangbare methoden van stedelijke ontwikkeling. Naast het vastleggen van de grote lijnen wordt het gedetailleerd in kaart brengen van de lege stad van belang. Ieder type leegstand kent zijn eigen oorzaken en oplossingen. Deze oplossing gaan meer om het veranderen van de condities waaronder architectuur en stedenbouw tot stand komen, dan de uiterlijke verschijningsvorm van architectuur en stedenbouw zelf. 

Cihan Bugdaci en Iris Schutten presenteren hun visie aan de hand van twee cases: wonen boven  winkels en leegstand in kantoren, en gaan in gesprek met Erik Pasveer, hoofd stedenbouw DSO gemeente Den Haag.


ADHD#3

Net als in andere steden wordt in Den Haag flink bezuinigd, ook op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Gelukkig biedt deze tijd ook aanleiding om na te denken over alternatieve manieren om de stad in beweging te houden. Vier experts geven deze avond hun visie op een aantal actuele thema’s in de stedenbouw en koppelen daar een advies aan. Aanleiding voor deze derde ADHD is het aantreden per 1 oktober van Erik Pasveer als nieuw hoofd Stedenbouw van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling in Den Haag.

Sprekers
Onderzoeker Beitske Boonstra (TNO Bouw en Ondergrond/Universiteit van Utrecht) spreekt over zelforganisatie in stedelijke ontwikkeling, architect/ontwikkelaar Cihan Bugdaci en architect/publicist Iris Schutten adviseren over het hergebruik van de lege stad, econoom Kai van Hasselt (Shinsekai) gaat in op externe effecten van stedenbouw en presenteert een aantal instrumenten om daarop te sturen. Erik Pasveer zal vervolgens met hen en het publiek in gesprek gaan. Columnist Marcel Verreck zal de avond op passende wijze afsluiten.

datum: 9 november 2010
locatie: ANNA@KV20 / Voormalige AXAgebouw, Korte Voorhout 20
organisatie: BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuurcafé (HaAC), Het Nutshuis en Stroom Den Haag
reserveren verplicht: info@stroom.nl

gepubliceerd op: 9 november 2010