«  Wonen boven winkels

ontwerpend onderzoek naar verdichting zonder nieuwbouw

Veel van de verdiepingen boven de winkels in het commerciële oude centrum van Den Haag staan leeg, zijn ontoegankelijk en verloederen. Dit project brengt een deel van deze leegstand in kaart en laat zien hoe deze ingezet kan worden voor de realisatie van nieuwe functies.

herbestemming, stedelijke ontwikkeling, nieuws, tussentijd, 1998  ]Middels een nieuwe rondgang op 8 à 9 meter hoogte, opgangen en bruggen over winkelstraten heen worden deze ruimtes ontsloten. Zo wordt pfefferspray kaufen in een klein gedeelte van de binnenstad circa 10.000 m2 vloeroppervlak geschikt gemaakt voor de vestiging van woningen, ateliers en kleine bedrijfsruimtes. Dit zal een positieve invloed hebben op de sociale veiligheid in het gebied en de verloedering van historisch erfgoed tegengaan. Tevens wordt hierdoor de stad verdicht zonder dat er gebouwen bij te hoeven worden gebouwd.

Afstudeerproject TU Delft 1998
project wordt ook beschreven in de publicatie Wilder wonen & verder bouwen.

gepubliceerd op: 12 november 1998