«  Zicht op Rotterdam

Workshop over de improviserende stad

Workshop op het Van Brienenoord Eiland, 29 augustus 2014 Rotterdam: De toekomst van Rotterdam vraagt om improvisatievermogen. Wij testen onszelf deze dag als ultiem flexibele mens die steeds met nieuwe ideeën komt en andere praktische uitvindingen. Uitdaging is om te komen tot een overtuigend improvisatie-manifest dat aan het einde van de dag geïmproviseerd verbeeld kan worden.

concept & organisatie, nieuws, transitie, educatie, tussentijd, zelforganisatie, 2014  ]Eendaagse workshop door Rineke Kraaij en Iris Schutten. Iris Schutten is geïnteresseerd in (tussen-)tijd en flexibiliteit. Rineke Kraaij is geïnteresseerd in interdisciplinair werken, twijfel en optimistische toekomstvisies. Samen brengen zij deze dag diverse vormen in om het improvisatievermogen tot grote hoogten te doen stijgen. Met brainstormsessies, schetsen, gevonden voorwerpen, plattegronden en met het uitbouwen van scènes en scenarios bereiden we ons voor op de toekomst van de participerende & improviserende Rotterdammer.

Er zijn twee levels van improvisatie. Je schakelt op improvisatiemodus 1 op het moment dat zich een onverwacht gebrek voordoet; het dak lekt of je bent je speechtekst kwijt. Er is sprake van improvisatiemodus 2 als je kiest voor een continu ontwikkelen en heruitvinden van een gegeven situatie, denk aan improvisaties in de black jack jazz-muziek of improvisatietheater. Improviseren lukt als spelers ergens vaardig in zijn, en er een eenvoudig thema wordt gedeeld dat vrijheid biedt. Maar hoe ziet een improviserende stad er dan uit? Wat vraagt dat van ons, en wat vraagt dat van de stad? 

Meer informatie over Iris en Rineke vind je op:

http://www.irisschutten.nl
http://www.kantoorkraaij.nl

Meer informatie over Zicht op Rotterdam:

http://zichtoprotterdam.wordpress.com

Over Iris Schutten

Iris Schutten realiseerde diverse culturele herbestemmings projecten waarin zelforganisatie en zeggenschap van gebuikers een belangrijke rol speelde, zoals het NDSM terrein in Amsterdam Noord & de Grote Pyr in Den Haag. Steeds meer richtte zij zich meer op projecten en publicaties over de ongeziene en mogelijke stad, zoals restruimtes, urban freestyle sports, tussentijd, leegstaand vastgoed, zelforganisatie en sustainability. Met studies naar deze stad en het blootleggen van de potenties ervan hoopt ze het beleid ten aanzien van de stad op een positieve manier te beïnvloeden en haar ontwikkeling tot een publieke zaak te maken.

Samen met Sabrina Lindemann en Rietveld Landscape architecten (nu RAAAF) richtte zij in 2011 het landelijke kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling op, een platform waarbinnen kennis wordt gedeeld, ontwikkeld en op de agenda gezet. Vanaf 2010 is Iris Schutten tevens bezig met het vormgeven van de transitie & vernieuwingsslag van het onderwijs aan de Willem de Kooning Academie van de Hogeschool Rotterdam. Momenteel is zij voorzitter van de Social Practice, één van de drie nieuwe, interdisciplinaire afstudeerrichtingen aan de Willem de Kooning Academie, waaronder Open Design, Gamification, Cultural Diversity en Sustainability vallen. In deze projecten zijn stad en onderwijs steeds nauw verweven: de stad wordt gebruikt als leeromgeving, testground en plaats voor 1:1 interventies.

Iris Schutten beschouwt publiceren als een vanzelfsprekende zaak naast het ontwerpen, organiseren en onderwijzen. Het doen van concrete projecten, onderzoek en het reflecteren en publiceren zijn steeds nauw verweven met elkaar. Eén van haar publicaties is Stedelijke Transformatie in de Tussentijd (i.sm. S. Lindemann, Sun Trancity 2011). Sinds 2012 is zij redacteur van het tijdschrift S+RO (Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening) waarbinnen zij innovatieve projecten en visies een platform biedt. Voor dit tijdschrift stelde zij de nummers Tussentijd en De Blauwe Economie samen.

gepubliceerd op: 20 augustus 2014