«  Tijd(elijkheid)

Masterclass voor de Stad.Academie

De Stad.academie is een nieuwe, tijdelijke academie voor stadmakers in de EU-regio. Na een eeuw van groei van de stad, bevindt onze maatschappij zich op een kantelpunt in de tijd. De geïndustrialiseerde stedenbouw wordt een stadsontwikkeling van moderne ambachten, waardoor de huidige en nieuwe stadmakers op zoek zijn naar nieuwe beroepen, kwalificaties en methodes om ondanks een kleinere economie, toch productief te zijn voor de stad die altijd aan verbetering toe is. De Stad.Academie biedt voor deze zoektocht een speciaal studiejaar vol lezingen en masterclasses aan.

ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, educatie, tussentijd, 2014  ]Bij de vierde module van de Stad. Academie zijn onder andere Sabrina Lindemann, Klaus Overmeyer en Iris Schutten betrokken De vierde module van deze Masterclass vindt op 24 en 25 april plaats in Aachen Nord en gaat over stedelijke ontwikkeling in de tijd(elijkheid).

Alles is tijdelijk. Als we dat echt beseffen, daarvan doordrongen zijn, gaan we anders met stad om. Dan gaan we anders plannen, ontwikkelen, bouwen, gebruiken, aanpassen of afbreken. Met dit besef in ons achterhoofd veranderen bestaande opvattingen over stad maken en stad zijn. Tijdelijkheid komt voor in grootschalige, top-down strategieën maar ook in de ontwikkeling van de stad van onderaf. Tijdelijke events als de Olympische Spelen in London, tijdelijke pop-up store, tijdelijke creatieve hotspots, tijdelijke tuinen etc. Waar de één de tijdelijkheid viert als een unieke, eindige kans of inzet als pr-strategie, gebruikt de ander de tijdelijkheid om een alternatieve visie op gangbare stedelijke ontwikkeling neer te zetten. Door wie, wanneer, waar en hoe wordt tijdelijkheid ingezet en gebruikt en met welk doel? Wat betekent tijdelijkheid voor jou en jouw vakgebied?

Vraagstukken die met het thema tijdelijkheid samenhangen dwingen een ander perspectief te ontwikkelen op: groei/krimp, waarde/ investeren, geven/nemen, eigendom/zeggenschap/gedeeld gebruik, lineair /cyclisch denken, gentrification en organische groei.


Zie ook http://www.stadacademie.nl

gepubliceerd op: 7 april 2014