«  Amsterdam Urban Innovation Week

16 sept: Discussie-avond over Ruimte voor Dynamiek in Pakhuis de Zwijger

Een avond in het teken van dynamische tussentijd ontwikkeling in het algemeen, en de Heesterveld Creative Community in het bijzonder. Mét performances van de kunstenaars van Heesterveld. Aan de hand van de cases Heesterveld, worden de hoofdrolspelers uitgedaagd om nieuwe paden te bewandelen. Hoe kunnen we woningcorporaties, vastgoedeigenaren, bestuurders en initiatiefnemers bewust te maken van nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van bestaande panden en gebieden? En hoe zorgen we voor actieve deelname van individuele huurders mét zeggenschap?

ontwikkelend beheer, nieuws, publicaties & lezingen, tussentijd, 2013, duurzaamheid  ]

De stedelijke ontwikkeling die gestoeld was op uitbreiding maakt plaats voor ontwikkeling waarbij het bestaande leidraad is. Het bestaande kan alleen ontwikkelen als zij ruimte biedt voor dynamiek en open staat voor voortdurende transformatie van binnenuit. Het vergoten van de ruimte voor een stedelijke dynamiek vraagt om het denken in modellen in plaats van eindbeelden, om het denken in schaalniveaus in plaats van totaalplaatjes en het ruimte laten aan direct betrokkenen.


Momenteel nestelen zich op talloze locaties tussentijdinitiatieven in leegstaande gebouwen of op braakliggende terreinen. Veelal innovatieve, creatieve doeners en denkers die wel raad weten met de overdaad aan ruimte maar vaak veroordeeld zijn tot de tijdelijkheid. Zou het tijdelijk gebruik ook de basis kunnen vormen voor ontwikkeling voorbij de tussentijd?


Heesterveld is een woningbouwcomplex in de Bijlmermeer van Amsterdam Zuidoost. In de afgelopen jaren heeft in grote delen van de Bijlmer een enorme herontwikkeling plaats gevonden. Dit staat ook voor Heesterveld in de planning, maar met de huidige economische crisis is dit tot stilstand gekomen. Hierdoor is er ruimte ontstaan voor Heesterveld Creative Community, een bijzonder tussentijdinitiatief in Heesterveld dat wordt ontwikkeld door Eva de Klerk en ondersteund door woningcorporatie Ymere.


H-lab is een architectonisch experiment èn cultureel programma in Heesterveld. Op een concrete en hands-on manier wordt onderzocht hoe de tussentijd kan worden benut voor nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling. H-lab pleit ervoor om meer zeggenschap over sociale woningbouw bij individuele huurders en/of collectieven van huurders te leggen. Bestaand vastgoed krijgt dan de kans om in waarde te stijgen, in plaats van dat zij wordt afgeschreven. Huurders krijgen dan de kans om op locatie een wooncarrière te maken en het vastgoed conformeert  zich aan een voortdurend veranderende samenleving. 


Gasten:

  • Iris Schutten – Architectuurstudio Iris Schutten
  • Eva de Klerk
  • Bas van Vlaenderen – BAVAVLA Architecten
  • Pieter Jan Datema – regiodirecteur Ymere Oost
  • Heidi Borm - Programmamanager Taskforce Wijkaanpak (Ymere)
  • 3 perfomances door diverse kunstenaars van Heesterveld CC

Van 18 uur tot 22 uur.

Meer info en aanmelden: http://www.dezwijger.nl/77924/nl/auiw-ruimte-voor-dynamiek


(foto: Auke van der Hoek)

gepubliceerd op: 5 september 2013