«  Torre David. Informal vertical communities

Boekrecensie in magazine S+RO

De eerste bladzijden van dit boek laten intrigerende beelden zien van een kale en verweerde betonstructuur met uitzicht op een miljoenenstad. Het blijkt een nooit afgebouwde wolkenkrabber in Caracas te zijn die in 2007 werd gekraakt en sindsdien wordt bewoond en verbouwd tegelijkertijd. Een sloppenwijk, kraakpand en gated community ineen. Urban-Think Tank bracht dit proces in kaart.Hun bevindingen zijn gebundeld in een boek dat een nieuwe kijk geeft op het huidige discours omtrent organische ontwikkeling, particulier initiatief en de herbestemming van leegstaand vastgoed.

ontwikkelend beheer, nieuws, transitie, publicaties & lezingen, tussentijd, zelforganisatie, 2013  ]

.... Het is een benadering waarbij het subjectieve en het objectieve, het abstracte en het concrete, de werkelijkheid en de verbeelding, de regel en de uitzondering, het vakmatige en het multidisciplinaire, het huidige dagelijks leven en het grotere historische verhaal op gelijkwaardige wijze naast elkaar bestaan. In plaats van te slopen wat er al bestaat stellen de auteurs zich de nieuwe stad voor als geworteld in en voortkomend uit het reeds bestaande. Binnen een integrale, stedenbouwkundige visie trachten ze een verbond te sluiten design en sociale impact en zo bij te dragen aan de fundamentele metamorfose van de stad. ...

.... Ondertussen wordt in Torre David stad gemaakt, hands-on, collectief en voortbouwend op dat wat er echt is: bestaand vastgoed en bestaande behoeftes. Dat staat in schril contrast tot de vele locaties die men momenteel organisch en met behulp van particulier initiatief wil ontwikkelen nu de recessie de oude manier van stedelijke ontwikkeling heeft lamgelegd maar men de bijbehorende grondpolitiek en planningstradities nog niet durft los te laten. Urban-Think Tank maakt zich sterk voor een andere aanpak, waarbij het toe-eigenen en aanpassen centraal komen te staan. In eerste instantie voor de vele miljoenen mensen die in de miljoenensteden nauwelijks bestaansgrond hebben, maar ook voor de andere steden, waar momenteel leegstaand vastgoed en een vrijwel tot stilstand gekomen bouwproductie de stad domineren. ....

Lees meer in S+RO 2013 / 03, pag 52-53
of Torre David. Informal vertical communities, Alfredo Brillembourg & Hubert Klumpner (eds.), Zürich, Lars Müller Publishers, 2013 Isbn 9783037782989, 416 pag. 

gepubliceerd op: 4 juli 2013