«  Tijdelijkheid als permanente kans

Interview in magazine Bouw en Uitvoering

Interview n.a.v het toenemend aantal tussentijd projecten in het groeiend aantal leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen in Nederland. Aangestipt worden Hotel Transvaal en het Laboratorium voor de Tussentijd in Den Haag, het NDSM terrein en Heesterveld in Amsterdam, de crisis als omwenteling naar een ander soort economie en het kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling.

ontwikkelend beheer, nieuws, publicaties & lezingen, tussentijd, 2013  ]In Nederland ontstaan steeds meer tussentijdse projecten, vernemen we van Iris Schutten. Echter, het is jammer om de tussentijdruimte alleen op te leuken door een gevel mooi te beschilderen of er tijdelijk kunstenaars in te zetten. Het is veel interessanter om gedurende het tussentijds gebruik te onderzoeken of de ruimte van een tijdelijk naar een nieuw gebruik ontwikkeld kan worden. Oftewel, dat we verder kijken dan het tijdelijk gebruik.

Lees meer in BU, magazine Bouw in Uitvoering #1 2013, vakblad voor rijk, provincies en gemeente pag 58-60.

gepubliceerd op: 1 juli 2013