«  Website Tussentijd in Ontwikkeling online!

Website van het landelijk platform van experts rondom tussentijd

Het kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling richt zich op een nieuwe stroming in de stedelijke ontwikkeling die inzet op transformatie van de bestaande stad en tussentijds gebruik als een nieuwe strategie ziet voor ontwikkeling. Het platform pleit voor een stedenbouw die de bestaande kwaliteiten van een plek en de gebruikers een rol laat spelen in de ruimtelijke ontwikkeling en leegstaande gebouwen en gebieden innovatief benut. Tussentijds gebruik wordt zo een eigen ontwikkelmethode voorbij tijdelijke invullingen.

concept & organisatie, nieuws, publicaties & lezingen, tussentijd, 2013  ]Het kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling is in 2011 opgericht door toonaangevende Nederlandse praktijk-experts uit verschillende disciplines met het doel hun kennis, krachten en ambities te bundelen en de groeiende opgave rond leegstaande gebouwen en gebieden in de praktijk beter aan te pakken en gezamenlijk urgente ruimtelijke vraagstukken te agenderen.

De website bundelt nieuws, activiteiten, blogs, projecten en nog veel meer!
http://www.tussentijdinontwikkeling.nl

gepubliceerd op: 23 mei 2013