«  Ruimtelijk Ontwerpen, ontwikkeling nieuw onderwijs

Ontwikkeling nieuw onderwijs voor de WDKA, Hogeschool Rotterdam

Met de hervorming van het onderwijs van de de WDKA krijgt ook het onderwijs van de afdeling Ruimtelijk Ontwerpen (voorheen Interieur Architectuur) een nieuwe inhoud. Iris Schutten gaf samen met Freek Speksnijder de eerste zes kwartalen van dit nieuwe onderwijs vorm, waarbij actuele opgaven binnen ruimtelijke interieurs centraal staan. Dit kunnen inpandige interieurs zoals winkel-, woon- of werkruimtes zijn, maar ook stedelijke intereeurs als pleinen of straten. Naast thema's als herbestemming, duurzaamheid en transformatie zijn ondernemerschap, internationalisering en multidisciplariteit belangrijke pijlers van dit nieuwe onderwijs.

herbestemming, nieuws, transitie, educatie, 2012, duurzaamheid  ]Neem voor meer informatie contact op met Iris Schutten en/of Harm Scholtens, afd. Ruimtelijk Ontwerpen WDKA Rotterdam.

gepubliceerd op: 24 juni 2012