«  Nieuwe Condities

Onderzoek naar adaptief vastgoed

Waar de woningbouw de laatste honderd jaar een ontwikkeling heeft doorgemaakt van schaalvergroting en specialisatie wordt nu de omgekeerde richting belangrijk. De toekomst ligt in de transformatie van de bestaande voorraad en daarvoor zijn veranderingen nodig zijn op organisatorisch en financieel gebied, met name als het gaat om sociale woningbouw. Om tot een nieuwe strategie te komen zijn bestaande financierings-en organisatiemodellen bekeken aan de hand van interviews met uiteenlopende experts en diverse voorbeeldprojecten.

concept & organisatie, ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, transitie, 2013  ]Om tot adaptief vastgoed en daarmee tot een adaptieve stad te komen, is gekeken welke financieringsvormen en organisatieconstructies kunnen fungeren als een humuslaag waarop deze adaptieve stad kan groeien. Sommige modellen zijn nieuw of in opkomst, andere bestaan al langer in andere branches maar vinden nog niet vaak hun weg naar toepassing in de gebouwde omgeving. Bij het inventariseren van geschikte financierings- en organisatiemodellen zijn er drie trends/denkpatronen te ontdekken.

Er is sprake van:


Het kortsluiten en/of verkleinen van systemen,
zoals bij Revolving Fund
, Cash-flow planning, Right to challenge, Prestatiecontract en Urban Mining

Het herstellen van vertrouwen, zoals bij Trusts, LETS / Timebanking, Constructie Pyr en Coöperaties / Parapluhypotheken

Het verbreden van investerend vermogen, zoals bij
Slimmer Kopen, Crowd Funding, Koop/huur korting voor projecten met sociale en/of culturele meerwaarde, BIZ en Koophuur

Achtergrondinformatie:


Voor deze studie werden geïnterviewd: Mariska van den Berg, Karel Dekker, John Habraken, Eva de Klerk, Ruben Maes, Bart van den ouden, Hans Suurmond en Willem Verbaan.


Projecten die aan de orde komen zijn onder meer de Solids, het NDSM terrein en
De Noordeparkbar in Amsterdam, De Atoomclub en de Vechtclub XL in Utrecht, Villa Welpeloo (Superuse Studios), de Champlain Housing Trust in Vermont (USA), Time/Bank, De Grote Pyr en de Lange beestenmarkt in Den Haag en het Wallisblock in Rotterdam.

Deze studie is gedaan i.s.m. Anne Seghers van Studio Papaver, in het kader van H-lab, een architectonisch evenement en cultureel programma in Heesterveld waarbij het ontwikkelen vanuit en voorbij de tussentijd centraal staat.

Deze studie is financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur (nu Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).

gepubliceerd op: 19 maart 2013