«  Reset City Talkshow

Organisatie H-LAB, programma over stedelijke transformatie

De manier van bouwen, plannen en ontwerpen zal anders worden dan we tot nu toe gewend waren. Er zal veel meer gewerkt worden met het bestaande: zowel qua bebouwing, als materialen, mensen en programma. Door nieuwe, slimme verbindingen te leggen tussen deze bestaande grondstoffen, kan een verrassende toekomst voor de stad ontstaan. De kunst is dus om bestaande en lokale krachten te verbinden tot nieuwe mogelijkheden en perspectieven. Wat betekent dat voor de bestaande sociale woningbouw en Heesterveld in het bijzonder? Wat betekent dit voor de rollen van de verschillende spelers, zoals de woningcorporatie, de (lokale) overheid, de gebruiker of bewoner, de investeerder en de ontwerper? Met o.a. Rick Wessels (BIQ architecten, Jan Jongert (Superuse Studios) en Annius Hoornstra (Ontwikkelbedrijf Gemeente Amsterdam).

concept & organisatie, ontwikkelend beheer, nieuws, transitie, publicaties & lezingen, 2013, duurzaamheid  ]Transformatie van binnenuit

Nieuwbouw is passé. Dit geldt zowel voor de vraag als het aanbod van nieuwbouw: de nieuwbouwproductie is sinds het ontstaan van de financiële crisis gestagneerd. Er zijn meer dan genoeg gebouwen in de stad. Er is zelfs sprake van overaanbod, want leegstand is gemeengoed geworden. Kantorenleegstand is immers overal, maar ook voor de woningmarkt geldt dat er een overmaat aan (geplande) nieuwbouw is. Dat betekent dat de tussentijd van Heesterveld (de huidige periode vol creatieve ondernemers tot aan sloop en nieuwbouw) misschien geen tussentijd hoeft te zijn, maar een aanloop naar een nieuwe toekomst kan zijn, uitgaand van de gebouwen die er nu staan en de mensen die er nu wonen.

De verschuiving van van nieuwbouw naar de bestaande stad is onvermijdelijk. Dat betekent niet dat er niets meer ontworpen hoeft te worden. De maatschappij verandert evenzeer en daarmee ook de wensen van bewoners en gebruikers. Wensen over de functionaliteit van een gebouw, maar ook over schoonheid, eigenaarschap en duurzaamheid. Wat is er mogelijk met typologie, DIY, zonnepanelen, groene daken en waterberging? Ook de demografische veranderingen, zoals vergrijzing en het groeiend aantal zelfstandige professionals en het zich wijzigend black jack spielen verdien-perspectief van de woningbouwcorporatie, zorgen dat de de woningmarkt aanzienlijk verandert. Het zal steeds meer aankomen op het upcyclen van de bestaande voorraad om aan deze veranderende werkelijkheid tegemoet te komen.


Presentaties

Rick Wessels | Biq architecten: Back to the Existing. Rick Wessels is een van de oprichters en directeur van Biq Stadsontwerp. In 2010 verscheen er een groot essay van hem bij KEI over de noodzaak en kansen om transformatie van de bestaande woningvoorraad als opgave serieus te nemen.

Jan Jongert | Superuse Studios: Tabula non rasa. Het werk van Superuse Studios kenmerkt zich door een drang om een duurzame maatschappij mogelijk te maken. Ze onderzoeken altijd de lokale mogelijkheden alvorens te ontwerpen. Ze zien een ontwerp dan ook niet als een lineair proces, maar als een continue cirkel van creatie en hergebruik.

Juan-Carlos Goilo: Poëtisch nawoord. Dichtkunst ter plekke, n.a.v. het gesprek op de avond.

Tussen en na de presentaties zullen diverse experts uit het veld met sprekers en het publiek in gesprek gaan onder leiding van Eric Dil: Transformatie van de bestaande stad/woningvoorraad wordt het adagium voor de toekomst, om zo te voorzien in de veranderende wensen van gebruikers en bewoners. Hoe krijgt dit vorm, wanneer je vertrekt vanuit bestaande kwaliteiten, materialen en mensen? Hoe komt deze manier van stadsontwikkeling van de grond? En wat betekent dit voor de rollen van de verschillende spelers, zoals de woningcorporatie, de (lokale) overheid, de gebruiker of bewoner, de investeerder en de ontwerper?

Met onder andere: Annius Hoornstra (Ontwikkelbedrijf Gemeente Amsterdam), Anouk Schuitemaker (Platform 31), leden Heesterveld Creative Community, Jürgen Hoogendoorn (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam en kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling),  Frank Licher (Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Z.O.) en Bas van Vlaenderen (BAVAVLA).

21 febr 2013
H75, Heesterveld 75, Amsterdam
van 20 uur tot 22 uur. Inloop vanaf 19.45.

gepubliceerd op: 7 maart 2013