«  Hiphop City Talkshow

Organisatie H-LAB, Programma over stedelijke transformatie

Wat kunnen hiphopwaardes als eigen initiatief, ondernemerschap en voortbouwen op bestaande ingrediënten betekenen voor stedelijke transformatie? Is de hiphopmentaliteit in te zetten voor het transformeren van de stad? En wat houdt dit dan in voor de rollen van de spelers in het stedelijke veld? Met bijdragen van o.a. MC Lazy (Tariq Khan), Afaina de Jong en Bas van Vlaenderen en gesprek met o.a. TEMP.architecture, Mariska van den Berg, Justin Samgar (poeytry pusher), Eva de Klerk (project booster NDSM & Heesterveld) and Anoek Schuitemaker (Platform 31) o.l.v. Eric Dil.

ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, transitie, publicaties & lezingen, tussentijd, 2012  ]

H-LAB is een architectonisch experiment en cultureel programma in Heesterveld over tussentijd en nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling, dat georganiseerd wordt door Studio Iris Schutten, i.s.m. Studio Papaver, 2012 architecten en BAVAVLA.

13 december 2012, Heesterverld 75, Amsterdam, deur open 19.30, start 20.00 uur.
Aanmelden via info@h-lab.nu
  Voertaal engels.

HIPHOP CITY TALKSHOW

Hiphop is méér dan een muziekstroming. Het is een way of life die onderliggende waardes kent als initiatief nemen, zelf je eigen leven vormgeven en ondernemerschap. Hiphop gaat ook over het (her-)gebruiken van het bestaande en het op nieuwe wijze verbinden van het een met het ander. Dit is letterlijk terug te zien in de muziek, waarbij met beat juggling en scratching nieuwe composities tot stand komen met ingrediënten uit bestaande muziek.

Deze onderliggende waardes van hiphop sluiten aan op een nieuwe trend in stedelijke ontwikkeling, waarin wordt voortgebouwd op de bestaande stad en waar ruimte is voor zelforganisatie en nieuwe allianties. In hoeverre is met de mentaliteit van hiphop de stad zelf te transformeren? En wat betekent dit voor de rollen van de verschillende spelers in het stedelijke veld? Deze vragen staan centraal in de talkshow HIPHOP CITY.

Tijdens de avond zal voor gespreksstof gezorgd worden door MC LAZY (Tariq Khan), die met een muzikale performance een toelichting zal geven op de waardes van hiphop. AFAINA DE JONG (architect, auteur For the people, by the people) zal een verhaal vertellen over wat het idee achter hiphop kan betekenen voor de stedelijke ontwikkeling en BAS VAN VLAENDEREN (architect) zal afsluiten met een presentatie over de adaptieve stad. De gastheer en gespreksleider van de avond is ERIC DIL. Hij gaat in gesprek met de sprekers, de zaal en met: MARISKA VAN DEN BERG, TOM BERGEVOET / MAARTEN VAN TUIJL (TEMP.architecture), ANOEK SCHUITEMAKER (Platform 31), JUSTIN SAMGAR (Poetry Pusher, Heesterveld Creative Community), JOI SEARS (Theatre of the Free People) en KOJ KONING (Woonbedrijf).

HIPHOP CITY TALKSHOW wordt georganiseerd door H-Lab.  H-LAB is een architectonisch experiment èn cultureel programma in Heesterveld. Op een concrete en hands-on manier wordt onderzocht hoe de tussentijd kan worden benut voor nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling. Duurzaam, bottum-up en locatiespecifiek. H-LAB wordt op uitnodiging van Eva de Klerk ontwikkeld door Studio Iris Schutten i.s.m. BAVAVLA architecten, 2012architecten, Studio Papaver en Heesterveld Creative Community.

H-LAB wordt ondersteund door Woningbouwcorporatie Ymere, Stichting DOEN, Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Mondriaanfonds. Zie ook www.h-lab.nu & www.heesterveld.nu
gepubliceerd op: 3 december 2012