«  H-LAB

Architeconisch experiment en cultureel programma in Heesterveld, Amsterdam ZO

H-LAB is een architectonisch experiment èn cultureel programma in Heesterveld, Amsterdam Zuid Oost. Op een concrete en hands-on manier wordt onderzocht hoe de tussentijd kan worden benut voor nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling. Twee woningen worden verbouwd tot een modelwoning die een levensgrote groei-maquette van het bouwblok bevat. De woning biedt tegelijkertijd ruimte aan expertmeetings, lezingen en debatten. Het project onderzoekt daarmee niet alleen nieuwe processen van ontwikkelen, bouwen, beheren en exploiteren maar legt ook een relatie tussen de plaatselijke hiphop-cultuur en stedelijke ontwikkeling.

concept & organisatie, stedelijke ontwikkeling, nieuws, transitie, tussentijd, 2012  ]


Na 50 jaar uniform corporatief beheer ligt de uitweg voor de vastgelopen stedelijke ontwikkeling in nieuwe typen van exploitatie en beheer: ontwikkelend beheer. Hoe daar concreet vorm aan kan worden gegeven is voor velen echter nog een vraag. Ondertussen nestelen zich op talloze locaties tussentijdinitiatieven in leegstaande gebouwen of op braakliggende terreinen. Veelal innovatieve, creatieve doeners en denkers die wel raad weten met de overdaad aan ruimte maar vaak veroordeeld zijn tot de tijdelijkheid. Wat gebeurt er als deze groep initiatief neemt tot ontwikkelen voorbij de tussentijd? Het doel is om tot een innovatief èn realistisch toekomstperspectief voor Heesterveld en woningen zoals die in Heesterveld te komen en hiermee het discours rondom stedelijke ontwikkeling van een nieuwe impuls te voorzien.

H-LAB wordt op uitnodiging van Eva de Klerk ontwikkeld door Studio Iris Schutten i.s.m.
BAVAVLA architecten, 2012architecten, Studio Papaver en de Heesterveld Creative Community.Heesterveld Creative Community (HCC)


Heesterveld is een woningbouwcomplex in de Bijlmermeer van Amsterdam Zuidoost uit het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het complex grenst aan metrostation Bullewijk en is in de nabijheid van diverse grootstedelijke functies zoals de Amsterdam Arena, Station Bijlmer Arena, de Heineken Music Hall, Zigggodome, winkelcentrum Amsterdamse Poort maar ook het voormalige Floriadeterrein Gaasperplas. In de afgelopen jaren heeft in grote delen van de Bijlmer een enorme herontwikkeling plaats gevonden. Dit staat ook voor Heesterveld in de planning, maar met de huidige economische crisis is dit tot stilstand gekomen. Hierdoor is er ruimte ontstaan voor Heesterveld Creative Community, een bijzonder tussentijdinitiatief in Heesterveld dat wordt ontwikkeld door Eva de Klerk en ondersteund door woningcorporatie Ymere.

In Heesterveld Creative Community (HCC) wordt geëxperimenteerd met een ondernemende, creatieve en vooral vraag-gestuurde poker im internet aanpak van Heesterveld. Samen met bestaande en nieuwe ondernemers en bewoners wordt een nieuwe invulling aan dit stuk authentieke Bijlmer gegeven. HCC, gevestigd in een middelgroot bouwblok met 87 woningen rondom een groot binnenhof, wordt nu bewoond door een uiteenlopende mix van creatieve ondernemers uit de wereld van o.a. hip-hop, graffiti, interieurontwerp, architectuur, fotografie, dichtkunst en fooddesign. Deze ondernemers komen voor 33% uit de directe omgeving, voor 33% uit de metropool regio Amsterdam en voor 33% uit het buitenland. Zij vormen samen de kunstvereniging  H-society die het concept en de programmering van Heesterveld draagt.

De samenwerking met Ymere was voor Eva de Klerk aanleiding om naast de realisatie van Heesterveld Creative Community die huisvesting biedt aan ongeveer 100 ondernemers, een proeftuin te creëren waar binnen de muren van een bestaand complex initiatiefnemers, corporaties, vormgevers, beleidsmakers, ondernemers uit Zuidoost en bewoners van Heesterveld worden uitgedaagd met elkaar van gedachten wisselen over de herontwikkeling van Heesterveld en buurten zoals Heesterveld, maar waar ook extra ruimte wordt geboden aan beginnend ondernemerschap. Deze proeftuin heeft tot doel het nu nog tijdelijke karakter van Heesterveld Creative Community te bestendigen door interventies in de openbare ruimte, het verhogen van de zichtbaarheid en het organiseren van bijzondere programmatische invulling. In Proeftuin Heesterveld komt een tweetal bijzondere projecten samen die zijn gericht op het blijvend en duurzaam verbeteren van de leefomgeving: Activate Heesterveld en H-LAB.

Heesterveld Creative Community en de proeftuin Heesterveld zijn een initiatief en concept van Eva de Klerk (projectbooster, o.a. bekend van de Kunststad in de scheepsbouw-loods op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord) in sociale woningbouw van woningbouwcorporatie Ymere.

Heesterveld Creative Community en Proeftuin Heesterveld worden ondersteund door onder
andere: Woningbouwcorporatie Ymere, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Stichting DOEN, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Mondriaanfonds (H-LAB) en Bureau Broedplaatsen.


Zie voor meer informatie over H-LAB: www.h-lab.nu
Zie voor meer info over Heesterveld Creative Community: www.heesterveld.nu

gepubliceerd op: 22 augustus 2012