«  Essays Toekomst van de Stad

Publicatie artikel Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft ter voorbereiding van het advies Toekomst van de stad deskundigen uit verschillende vak gebieden gevraagd een essay te schrijven. De essays gaan in op negen opgaven voor de stad. Centraal staat de verhouding tussen overheden en zelf oplossend vermogen in de stad, de veranderkracht van individuen, groepen en organisaties. Waar hapert het zelfoplossend vermogen van de stad? Wanneer is overheidsinterventie gewenst? Welke rol spelen verbindingen tussen opgaven, beleidssectoren en groepen daarbij? Iris Schutten schreef het essay Van tijdelijk gebruik naar ontwikkelend beheer.

ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, transitie, publicaties & lezingen, 2012  ]

Het omgaan met tijdelijk gebruik vergt een mentaliteitsverandering van zowel de overheid als van de woningbouwcorpratie, ontwikkelaar, eigenaar en de tussentijdinitiatiefnemer zelf. Lerende van het tijdelijk gebruik van de tussentijd is het ontwikkelend beheren van de bestaande stad de volgende stap op weg naar de toekomst van de stad. Quotes:

..... Zeker nu niet meer de uitbreiding van de stad, maar de transitie van bestaande stad de grootste opgave voor de toekomst vormt .....

..... Vooral het zelforganiserend vermogen van de stad speelt een grote rol in de tussentijd. Dit zelforganiserend vermogen hapert echter ook; ambities botsen op intenties, praktijk op bestuur, wensen op marktprijzen .....

..... Met het tijdelijk gebruik van de tussentijd komen veel actuele opgaven ten aanzien van de toekomst van de stad aan de orde: de hongerige, transformerende, werkende, informele en emanciperende stad maar ook nieuwe vormen van governance .....

U kunt alle essays vinden op de website van RLI onder Werk in uitvoering, Toekomst stad en onder Nieuws.


Bijdragen Essays Toekomst van de stad:


1. De sociale en rechtvaardige stad

Justus Uitermark De zelforganiserende stad

Willem Schinkel Van bestuur naar zelfbestuur: overheid, burger en zelforganisatie

2. De werkende stad

Ewald Engelen Na de vastgoedroes

Otto Raspe De economie van de stad in de mondiale concurrentie

3. De stad in transformatie

Joks Janssen en Raoul Beunen De burger als erfgenaam. Over de vermaatschappelijking van stedelijk erfgoed

Iris Schutten Van tijdelijk gebruik naar ontwikkelend beheer

4. De duurzame stad

Hans Mommaas De duurzame stad

Nico Tillie Duurzame stad vraagt om nieuwe synergie tussen top-down en bottom-up

5. De regionale en bewegende stad

David Hamers Bewegen tussen schalen en doelen. Over overheidsbetrokkenheid bij de hedendaagse verstedelijking in Nederland

Marc Verheijen Beweging in de samenleving

6. De (on)veilige stad

Marc Schuilenburg Op zoek naar een positieve betekenis van veiligheid

Jan Dirk de Jong Zonder elkaar is iedereen alleen. Een essay over het gevoel van veiligheid in de stad en angst voor geweld op straat

7. De hongerige stad

Marco van Steekelenburg De toekomst van de stad is metropolitaan

Pim Vermeulen De kunst van het verbinden van grote en kleine voedselsystemen – ervaringen uit Amsterdam

8. De digitale stad

Martijn de Waal Digitale stad: nieuwe media en stedelijke openbaarheid

Bert Mulder Digitale media ondersteunen zelfoplossend vermogen

9. Bestuurlijke verbindingen

Frans Soeterbroek Een lichte kijk op de sturing van de stad

Jaap Wijma De toekomst is aan stedelijke regio’s!

Met dank aan Jurgen Hoogendoorn, Rietveld Landscape en Francien van Westrenen.

gepubliceerd op: 23 augustus 2012